AFS Boru Genel Müdür Yardımcısı Ahmet POYRAZ

 

Projelendirme yapılırken enerji verimliliği en yüksek, yenilikçi sistemler tercih edilmeli”

 

“Sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak son  yıllarda Türkiye’de enerjinin etkin kullanımı ve yönetimi her işletmenin en önemli konusu haline geldi. İklimlendirme sektörü içerisinde ise bilhassa üzerinde çalışılan ciddi bir konu. Özellikle havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazların daha az enerji tüketmesi, daha uzun süreli olarak kullanılmalarını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte pandemi dolayısıyla zamanının büyük çoğunluğunu iç ortamda geçiren kullanıcılar için temiz havanın önemi bir kat daha artmışken, kullanıcılar açısından söz konusu ürünü hem uzun vadede hem de daha ucuz faturalarla karşılaşarak kullanmak daha önemli bir hal aldı. Artık tüketici bilinçli, araştırmacı ve sorguluyor. Dolayısıyla aldığı üründen maksimum faydayı beklerken, ürün araştırma parametreleri arasında enerji verimliliği ilk sırada yer alıyor ve bu durum sektörümüze, ürünleri geliştirme konusunda itici güç sağlamaktadır.

 

Sanayi ve konut kesiminde enerji tüketimimizin en yüksek oranda olması nedeniyle buraya yönelik enerji tasarrufları önceliklidir. Projelendirme yapılırken enerji verimliliği en yüksek, yenilikçi sistemler tercih edilmeli, bunun için tasarım ve imalatçının da kamusal düzeyde bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. Cihaz seçimleri yapılırken en ucuz olan değil, en verimli ürünün seçimine özen gösterilmeli. Cihaz montajlarında üreticinin belirttiği hususlara azami ölçüde önem verilmeli. Yanlış montajın, en verimli cihazı bile verimsiz seviyeye getirebileceği unutulmamalıdır. Kullanıcının cihazın verimli kullanımı konusunda eğitim almış olması gereklidir. Bunun için imalatçıların yazılı ve görsel medyayı daha etkin bir şekilde kullanmalarını öneriyorum. Enerji verimliliği ve tasarrufunun en büyük etkilerinin yoğun kullanım alanları olan endüstriyel uygulamalarda olduğunu biliyoruz. Birçok farklı endüstride yapılabilecek uygulamalar, global etkilerin yanında firmalara da büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, endüstriyel alanda yapılacak enerji tasarrufu ve verimlilik artışında kilit rol oynuyor. Endüstriyel alanda enerji verimliliği ve tasarrufu için önemli teknolojik uygulamaların başında yapay zekâ geliyor. İşyerlerinde kullanılacak yapay zekâ uygulamaları ve uyumlu cihazlar, enerji tüketimlerini kontrol ederek verimli kullanımı artırabilir.

 

Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesine ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemini artırmıştır. Herkes daha verimli sistemler ve ürünleri kullanmak ve üretmek istemekte ancak bunların maliyetleri de standart ürünlere göre oldukça yüksek. Bu ürünlerin daha ucuza üretilmesi konusundaki Ar-Ge faaliyetlerine hız kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde ürünlerin geri dönüşümü konusunda güzel gelişmeler yaşanmakta. Bununla ilgili de toplum bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere daha fazla ağırlık verilmelidir. Verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacı ile performans derecelendirmesi ve bu kapsamda etiketleme, daha fazla enerji verimliliği sağlayan ürünler için finans mekanizmaları oluşturulması yapılacaklar arasında yer almalı. Ayrıca tüketici en verimli ürünler hakkında periyodik aralıklarla bilgilendirilmeli.

 

Enerji kaynaklarının hızla tükenmesini engellemek amacıyla her alanda tasarruf yapma çabalarımız bizim de devam ediyor. İklim değişikliğini de göz önüne aldığımızda, dünyamızı korumak için enerjimizi olabildiğince etkili ve tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Yeni teknolojileri hayata geçirerek, enerji ihtiyacımızın yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedefiyle çalışıyoruz. Özellikle elektrikli cihazlarımızda daha verimli elektrik motorları ve daha verimli tasarımlar kullanmaktayız. Ürünlerimiz ErP yönetmeliklerine uygun olarak üretiliyor. Önemli bir projemizi de bu röportaj vasıtasıyla sizlere bildirmek isterim. Ankara’da yer alan merkez fabrikamızda 2021 yılı içerisinde kendi elektriğimizi üretmeye başlayacağız. Detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile de paylaşıyor olacağız. Ülke gelişmişlik düzeyinin kişi başına tüketilen enerji miktarı ile değil az enerji daha çok ekonomik değer ile ölçüldüğü bilinciyle hareket ediyor ve bu doğrultuda yatırımlarımızı yönlendiriyoruz.”

Önceki İçerik“Sürdürülebilir iklimlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi çevre ve sağlığın korunmasında büyük bir rol oynuyor”
Sonraki İçerik“Enerji tasarrufu; bir sistemin ilk aşamasından son aşamasına kadar her adımında göz önüne alınması gereken bir konudur”