Systemair HSK Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan GÜNDÜZ

 

“Sürdürülebilir iklimlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi çevre ve sağlığın korunmasında büyük bir rol oynuyor”

 

“Enerji ihtiyacı; ısınma, aydınlatma, ulaşım, üretim tesislerinin artması gibi çeşitli sebeplerden dolayı her geçen gün artış gösteriyor. Artan bu gereksinim daha fazla enerji kullanımına yol açtığı için kaynakların hızla tükenmesi, çevrenin zarar görmesi, ülkelerin enerji açısından dışa bağımlı olmasını da beraberinde getiriyor. Bu sebeple iklimlendirme sektörü başta olmak üzere enerji gereksinimi bulunan tüm sektörlerde enerji verimli ürünlere talep hızla artıyor. Bu artış, çevreye olduğu gibi sektörümüze de büyük katkı sağlıyor. Kullanım alanı açısından iklimlendirme sistemleri, enerji tasarrufu ve yüksek verimli cihazlar geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü bir alan olarak dikkat çekiyor. Sürdürülebilir iklimlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi, çevre ve sağlığın korunmasında büyük bir rol oynuyor.

 

İklimlendirme sistemleri konusunda binaların yalıtım kalınlığı, ısıtıcı ve soğutucu grubu sıcaklık fark seviyeleri, soğutma performans katsayısı gibi parametreler göz önünde bulundurularak enerji tasarrufu sağlanabilir. Sürdürülebilir iklimlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi çevre ve sağlığın korunmasında büyük bir rol oynuyor. Systemair HSK olarak enerji verimliliğine yönelik birçok çalışmamız bulunuyor. Soğutma gruplarına yönelik kış aylarında soğutma ihtiyacı halinde düşük dış hava sıcaklığından yararlanarak enerji tüketimlerinin düşürülmesi, endüstriyel veya konfor alanlarında kullanılan fanların elektrik tüketimleri düşük olan motorlarla değiştirilmesi, endüstriyel tesislerde açığa çıkan atık ısıların geri kazanılması, tesislerde sürekli açık kalan kapılara yerleştirilen hava perdeleri ile ısı kayıp ve kazançlarının önüne geçilmesi, özel bir soğutma teknolojisi sayesinde elektrik tüketmeden soğutma yapılması dikkat çeken çalışmalarımız arasında yer alıyor.

 

Dünya genelinde yenilenebilir enerjiler, hibrit sistemler ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru genel bir yönelim bulunuyor. 2012 yılında kabul edilen ve 2018’in sonlarında değiştirilen AB Enerji Verimliliği Direktifi ile 2030 yılına kadar hem birincil enerji tüketimi hem de nihai enerji tüketiminde yüzde 32,5’lik bir düşüş hedefi belirlendi ve bu hedef sürdürülebilirlik alanındaki önemli gelişmelerin başında geliyor. Sağlıklı bir iç mekân iklimini mümkün olan en düşük çevresel etkiyle sağlamak hem sürdürülebilir bir geleceğe hem de ekonomiye katkı açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, mevcut binalarda havalandırma sistemlerinin yeni ve daha verimli sistemlerle değiştirilmesi ve yeni inşaatlarda enerji verimliliği yüksek havalandırma sistemleri kurulmasına yönelik talepler artıyor.

 

Systemair HSK olarak ürün gamımızda klima santralleri, fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri yer alıyor. Ürün gamımızın ana ürünü olan klima santralleriyle fabrikalar gibi endüstriyel ortamlarda, altyapı projelerinde ve AVM’ler, havalimanları, hastaneler, okullar gibi kamuya açık alanlarda iç ortam havasının ısıtılması, soğutulması ve temizlenmesini sağlıyoruz.  2018 yılında hayata geçirdiğimiz Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu fabrikamız, “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası” olma özelliğini taşıyor. Yüksek verimli Systemair iklimlendirme ürünlerinin kullanıldığı tesimizde; yağmur suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamaları mevcut. Fabrikamız aynı zamanda üretim giderlerini minimuma indirgeyecek teknolojik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen otomasyonlu LED aydınlatmalar, binanın enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve Systemair markalı hava perdeleri fabrikadaki ekolojik uygulamaların başında geliyor. Bina yönetim sistemiyle tüm bu mekanik uygulamaları kontrol edebilecek altyapının da bulunduğu üretim tesisimiz, bu sayede Türkiye’de “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk klima santrali fabrikası oldu.

 

Avrupa’da satışını yaptığımız enerji tasarrufu sağlayan cihazlarla 530 bin haneye yetecek kadar elektrik tasarrufu, ayrıca 255 bin ton yani yılda ortalama 140 bin otomobilden kaynaklanan CO₂ emisyonuna eşdeğer bir tasarruf sağladık. Şirket olarak iş birliği yaptığımız European Green Deal (Avrupa Yeşil Mutabakatı) kapsamındaki 11 öncelikli alana katkı sağlıyoruz. Bu başlıklar; “İklim Değişikliği ile Mücadele”, “Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji”, “Temiz, Döngüsel Ekonomi için Sanayi”, “Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanmış Binalar”, “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik/Ulaşım”, “Tarladan Çatala (Sofraya) Tarım”, “Ekosistem ve Biyoçeşitlilik”, “Sıfır Kirlilik, Toksiklerden Arınmış Çevre”, “Avrupa Araştırma Alt Yapılarına Destek için Bilginin Güçlendirilmesi”, “Vatandaşların Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğinden Arındırılmış Bir Avrupa’ya Geçiş İçin Hazırlanması ve “Uluslararası İş Birliği” olarak sıralanıyor. Yeşil mutabakat aksiyonlarını destekliyoruz ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

 

Önceki İçerik“Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için tercih edilebilecek çevre dostu sistemlerin başında geliyor”
Sonraki İçerik“Projelendirme yapılırken enerji verimliliği en yüksek, yenilikçi sistemler tercih edilmeli”