Güray KORUN

Form Endüstri Tesisleri Sanayi A.Ş

Genel Müdür

 

“Projelerimizde enerji verimliliğine odaklanıyoruz”

 

Form Şirketler Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Endüstri Tesisleri, İzmir’de bulunan 20.000 m2’lik alanda duman tahliye ve doğal havalandırma, gün ışığı aydınlatma ve evaporatif soğutma gibi ürünlerin imalat ve satışını gerçekleştiriyor. Bununla birlikte, grup firmalarımızın satışını gerçekleştirdiği paket klima, su kaynaklı ısı pompası, ticari ve konut tipi ısı geri kazanım cihazları, klima santralleri, fancoil gibi cihazların OEM olarak üretimi de yine Form Endüstri Tesisleri firmamız üzerinden ilerliyor.

 

Uzun süre ithalat yoğun bir yapımız olmasına rağmen 2018 ve sonrasında yerli üretimimiz büyük bir ivme kazandı. İmalata başlamadaki en önemli hedeflerimiz imalatçı olmanın esnekliklerinden faydalanmak ve 60 yıla yakın sektörde edindiğimiz tecrübelerimizi Ar-Ge çalışmalarımıza aktararak daha verimli, montajı, kullanımı ve bakımı daha kolay ürünleri, daha geniş bir yelpazeyle (daha geniş kapasite aralıklarıyla) ve daha optimum fiyatlarla piyasaya sunabilmektir. Bu çalışmalar aynı zamanda ihracat çalışmalarına da hız vermemizi destekledi. Önümüzdeki dönemde de yine özellikle yabancı iş ortaklarımızla lisanslı üretimlerimizi artırarak hem Türkiye pazarında hem de ihraç pazarlarımızda daha kalıcı bir yer edinebilmeyi hedefliyoruz.

 

Form Şirketler Grubu olarak, 2024 yılındaki en önemli hedeflerimizden biri de Form Endüstri Tesisleri’nde tam teşekküllü bir Ar-Ge merkezi oluşturmak. Üretim cirolarımızın yüzde 1,5’ini Ar-Ge alanındaki plan ve hedeflerimiz için ayırıyoruz. Geçen sene itibarıyla, üretimdeki bazı hatlarda Japonların ünlü YATAI sistemini uyguluyoruz.

 

Sektördeki tecrübemizi Ar-Ge çalışmalarımızla güçlendirerek daha verimli, montajı, kullanımı ve bakımı daha kolay, uygun fiyatlı ve daha geniş kapasite aralıklarına sahip ürünler sunuyoruz. İhracat çalışmalarımıza hız verirken, önümüzdeki dönemde hem yabancı iş ortaklarımızla lisanslı üretim hem de kendi Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda yerli imalat ürünlerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu hizmetlerimiz ile Türkiye ve dünya pazarlarındaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ürettiğimiz fancoil, su kaynaklı ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı ve Eurovent + TÜV Hijyen Sertifikalı klima santrali gibi ürünlerimizle hem yatırımcılara hem de işletmelerin enerji tasarrufu ve verimlilik çalışmalarına hizmet ediyoruz.

 

191 ülkenin imzası bulunan Paris İklim Anlaşması’ndan sonra sektörümüzün tüm paydaşları; sürdürülebilir üretim, enerji verimliliğini artırma ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanan bir strateji üzerinde odaklanmaya bu alanda plan ve projeler hazırlamaya başladı. Yüksek verimli ekipman kullanımından ısı kaybını sınırlamaya kadar birçok yöntem denenirken, atıkları azaltmak için de yeni araçlar ve çözümler aranıyor. Yeni ürünler, tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, maliyet tasarrufu imkanı da sağlıyor. ABD Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre; çevre dostu iklimlendirme sistemlerinin geleneksel sistemlerden yüzde 65’e kadar daha verimli olduğu görülüyor. Bu kapsamda biz de üretim tesislerimizde hem kaynak-verimli modern bir yapıya kavuşmak için hem de ihracat yapan bir firma olarak karbon sıfır üretim yolunda çalışmalara başladık.

 

Fosil yakıtların tükenmekte olması ve bu yakıtların fiyatlarında her geçen gün ciddi artışlar yaşanmasının yanı sıra çevre bilincinin gelişmesi gibi birçok neden, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaşamsal derecede önemli hale getiriyor. Bu sebeplerden; hidrolik, güneş, rüzgar, toprak ve jeotermal enerji gibi temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelme zaruri bir ihtiyaç halini almış durumda.

 

Tam bu noktada da ısı pompası sistemi önümüze çıkıyor. Özellikle Avrupa’da, güneş panelleriyle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin ısı pompası gibi enerjiyi verimli kullanan sistemlerle tüketilmesi giderek yaygınlaşıyor. Ülkemizin sahip olduğu iklim kuşağı da ısı pompalarını dikkat çeken ürün haline getiriyor. Isı pompaları, doğal kaynakları kullanarak verimli ısıtma-soğutma yaparken, enerji tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının da düşürülmesine katkı sağlıyor.

 

Sektörümüzün geleceği açısından Ar-Ge faaliyetleri de önemli yer tutuyor. Gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla, iklimlendirme teknolojilerinin enerji verimliliği artırılmakta ve yeni teknolojilerle ürünlerin çevresel etkileri azaltılmaktadır.

 

Endüstriyel tesislerde sağladığımız enerji tasarrufunun endüstriyel tesislerin işletme maliyetlerine katkısı ile birlikte ülke ekonomisine ciddi katkısı oluyor. Projelerimizde enerji verimliliğine odaklanmamızın en temel nedeni budur. Bir projeye başlarken öncelikle mevcut durumda kullanılan ürünlerin enerji tüketimini tespit ediyoruz.Ardından son teknolojiye sahip, enerji verimliliği yüksek ürünlerimizden projeye ve ihtiyaçlara en uygun olanlarını belirliyoruz ve yeni ürünlerimizin projeye sağlayacağı tasarrufu hesaplıyoruz.Son olarak da ürünün montajı ile projeyi tamamlıyoruz. Projelere bütünsel bir açıdan yaklaşıp, doğru bileşenleri bir araya getirmemiz, enerji verimliliğini artırmamızda önemli bir rol oynuyor. Her bir proje için uygun ürünü seçerken projenin bulunduğu çevre ve mahalin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan en doğru iklimlendirme çözümünü sunabiliyoruz.


 

Önceki İçerik“Tüketicilerimize, yüksek performanslı ve enerji verimliliği sağlayan ürünler sunuyoruz”
Sonraki İçerik“Yenilikçi çözümlerimiz ile sektördeki değişime ayak uyduruyoruz”