Olcay AVCI
Daikin Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı

“Hibrit ısı pompası çözümlerimiz ile pazarda fark yaratıyoruz”

İklimlendirme sektörü için hem dünyada hem de Türkiye’de en belirleyici faktörlerin başında iklim değişikliği geliyor. Sıcaklıkların artması, mevsimlerin rötarlı başlaması ve iklim koşullarının eskisi kadar tahmin edilebilir olmayışı; tüketicinin iklimlendirme cihazlarına talebini artırıyor, kullanıcılar iklimlendirme ekipmanlarını faydalı bir yatırım olarak görüyor. Bunun yanı sıra; pandemide iç ortamlarda fazla zaman geçirilmesiyle tüketicilerin evlerine yaptıkları yatırımın artması ve hava kirliliği sorununun ciddileşmesiyle iç ortamlardaki sağlıklı ve kaliteli hava talebinin yükselmesi; sektörümüze ilgiyi artıran diğer nedenler.

 

Sektörü küresel olarak etkileyen bu değişimler elbette Türkiye’de de etkili oluyor. Daikin Türkiye olarak, 100. yılını kutlamaya hazırlanan global bir markanın parçası olmanın getirdiği deneyim ve avantajı Türkiye’deki faaliyetlerimize taşıdık, az önce sözünü ettiğim küresel değişimlere yönelik çözümleri Türkiye’deki kullanıcılara sunma konusunda öncü marka konumundayız. İleri teknoloji ve çevre dostu ürünlere yönelik üretim ve Ar-Ge çalışmalarımız; sektördeki yerimizi sağlamlaştırma yolunda attığımız en önemli adımlar. Bu çalışmalarımız bizi Türkiye ekonomisinin ve özel olarak iklimlendirme sektörünün belirleyicileri arasında önemli bir konuma getirmiş durumda. Geride  bıraktığımız 2023 yılında Türkiye’nin 500 dev şirketi arasında yer aldık. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında sektör şampiyonu olduk.

 

Özellikle Daikin Türkiye olarak ısı pompası pazarındaki konumumuzdan bahsetmem gerekirse; ısı pompası pazarında 2022 sonuçlarına göre Türkiye’de lider konumda bulunuyoruz. Daikin Türkiye olarak ısı pompası ürün gamımız ile kullanıcılarımıza verimliliği yüksek çevreci bir çözüm ile ısıtma, soğutma ve sıcak su imkanlarını karşılama imkanı sunuyoruz.

Günümüzde çevreci enerji kaynaklarına yönelinmesi ve artan enerji maliyetleri ısı pompalarını her geçen gün daha da tercih edilir kılıyor. Bu cihazlar tükettikleri enerjinin yaklaşık yüzde 80’ini ortam havasından veya jeotermal enerjiden elde ediyor ve sadece yüzde 20 elektrik kullanıyor, bu nedenle fosil yakıt kullanan sistemlerin yerini alabilecek, çevre dostu bir alternatif olarak görülüyor. Ayrıca bu çalışma sistemi sayesinde enerji faturalarına yansıyacak uzun vadeli tasarruf, tüketici açısından ısı pompasının öncelikli avantajı olarak karşımıza çıkıyor.

Küresel platformda ısı pompalarına yönelik ilgi sürekli artıyor. Avrupa’da yaklaşık 20 milyon ısı pompası kurulu durumda ve satış sayısı 2022’de 3 milyon adete ulaştı. Avrupa Birliği’nin 2040 yılına kadar fosil yakıtları ısınmayı aşamalı olarak durdurma kararı sonrası; ısı pompalarına yönelik talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Avrupa’yı ve Avrupa ile ticaret ilişkisi bulunan ülkeleri etkileyen bu karar ve Türkiye’de de Ocak 2023’te yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gibi uygulamalar ısı pompalarının yaygınlaşmasının yolunu açıyor. Ancak Avrupa’da ısı pompalarına yönelik bilinirlik henüz Türkiye’ye yansımadı, ısı pompası pazarı Avrupa’daki gibi hızlı ve istenilen seviyede büyüyemedi. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) verilerine göre;  satışlardaki büyüme geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4 ile sınırlı kaldı. Bu cihazlara yönelik tanıtım ve bilgilendirmenin artmasının Türkiye’deki talebin artması için belirleyici olduğu görüşündeyiz, bu konuda tüm sektör olarak daha sıkı çalışmalıyız.

Daikin olarak, 2050 Çevre Vizyonumuz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Isı pompası ürün gamında R290 soğutucu akışkanı ile belirli ürün modellerini piyasaya sunmayı planlıyoruz. Böylece daha düşük karbon ayak izine sahip çözümlerimizi pazara sunmuş olacağız.

İklimlendirme sektörünün öncü markası olarak, mucidi olduğumuz havadan suya ısı pompası sistemleri ve R-32 soğutucu akışkanını birleştirerek, kullanıcılarımıza bu alanda çevreci ve avantajlı ürün seçeneği sunuyoruz. Altherma hava kaynaklı ısı pompaları; segmentinin en verimli ürünü. Daikin Altherma, elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kata, LPG ve mazota göre 4,3 kata kadar, ithal kömüre göre 2 kata kadar daha ekonomik bir işletim sunuyor.

Az önce sözünü ettiğim ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB)’ konseptine geçişi aşamalı olarak zorunlu hale getirdi. Biz de bu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası kazan ile ısı pompasının birlikte çalıştığı verimli ve yönetmeliğin ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem geliştirdik. Mucidi olduğumuz, R-32 soğutucu akışkan kullanarak ürettiğimiz ısı pompaları ve Hendek’te yer alan üretim merkezimizde üretilen Sensei Duvar Tipi Kazanları ile çevreci ve avantajlı bir sistem geliştirdik. Kazan ve ısı pompasının bir arada kullanıldığı bu hibrit sistem ile daha verimli ve sürdürülebilir bir dünyanın kapısını aralayarak kullanıcıların beğenisine sunduk. ‘Daikin Sensei Duvar Tipi Kazan’lar ile ‘Altherma’ modelleri hibrit olarak çalıştırılarak, NSEB hesaplamalarında bina enerji performans sınıfının yükselmesi sağlanabiliyor.

 

Buna ek olarak hibrit ısı pompası çözümlerimiz ile de pazarda fark yaratıyoruz. Daikin Altherma hibrit ısı pompası, diğer hibrit sistemlerin tamamıyla kombi moduna geçtiği durumların aksine, özgün ‘Hibrit Kontrol Mantığı’ ile ısı pompası ve gaz kazanını aynı anda etkin bir şekilde kullanarak maliyet verimliliğini maksimize ediyor. Bu özel kontrol mekanizması sayesinde, enerji kullanımını optimize ederek her iki sistemden de en uygun koşullarda faydalanılmasını sağlıyor.

 

Gelecek dönemde; satın alım aşamasında daha maliyetli olmasına rağmen  bunu kısa sürede kompanse/amorti ettiği ve orta vadede daha kazançlı ve verimli olduğu anlaşıldığında; ısı pompalarına daha fazla rağbet olacağını düşünüyorum. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan hibrit ısı pompası ile çalışmalarımız bir adım öteye taşınmış oluyor. Bu sistemde; yaşadığımız alanda bir kombi, aynı zamanda split ısı pompası iç ünitesi ve dış ünitesi bulunuyor. Kombinin iç ünitesiyle split ısı pompasının iç ünitesi ayrı bir şekilde evde dururken; yekpare ve eş zamanlı şekilde çalışabiliyor. Belli bir sıcaklık aralığında ısı pompasıyla kombiyi eşzamanlı çalışacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Belirli bir sıcaklığın üstünde de; ısı pompası COP değerleri (performans katsayısı) çok verimliyse tüketim az olacağı için sadece ısı pompasının çalışması yönünde sistemi optimize edebiliyoruz. Hibrit ısı pompasının farkı ve avantajını özet olarak bu şekilde aktarabilirim.

Önceki İçerikBaymak 55 yıllık tecrübesiyle yenilenebilir ısıtma ve soğutma çözümleri sunmaya devam ediyor
Sonraki İçerik“Isı pompası ve VRF sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz”