Balçık Isı İcra Kurulu Başkanı Numan BALÇIK

“2023 yılında fabrikamızı yenileyerek üretim ve ihracat için etkili bir koşul sağladık”

 

Beyaz eşya, küçük ev aletleri, endüstriyel mutfak ve Boiler cihazları içindeki su ısıtma sektörüne yönelik yan sanayi üretimi yapıyoruz. Bu sektörlerde büyüme ve üretim kapasitemizi arttırma konusunda yan sanayi olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. 2023 yılında geçmiş yıllardaki gibi büyüme kaydettik. Şirket içinde yönetimsel organizasyon ve yapılanma çalışmalarını tamamladık. Büyüme odaklı çalışmalarımızın 2024 yılı 3. çeyreği ve sonrasında sonuç vereceğini düşünüyoruz.

 

2023 yılında döviz istikrarsızlığı nedeniyle zorlu koşullarla karşılaştık. Ancak, sürekli bir üretim yapısı içinde çalışarak ve satış becerilerimizi kullanarak yerel ve uluslararası pazardaki yoğun rekabet koşullarıyla başa çıktık.

 

Girişimci, yenilikçi bir üretim sektörü içinde çok geniş alanda üretim yaptığımız için üretim sektörlerinde durağanlık olmadığını biliyoruz. Bu doğrultuda, üretim sayımızı ve kadro sayımızı %10 artırdık, AR-GE ekibimizi kurduk ve sistemimizi genişlettik. Bu gelişmelerle birlikte, büyümemize ve gelişmemize devam ediyoruz.

2023 yılında fabrikamızı yenileyerek, üretim ve ihracat için etkili bir koşul sağladık. Aile şirketi olarak genç kuşağın daha aktif rol almasını sağladık. Maliyetlerimizi iyileştirecek yatırımlar yaptık ve fabrikamızı genişletecek alanlar oluşturduk. 2024 yılında teknolojik yatırımlarla devam ederek, yeni modeller üretme çalışmalarımız sürecektir.

 

Ürün çeşitliliğimizle ön plana çıkarken, endüstriyel boiler sektörüne elektronik kontrol sistemli boiler ısıtıcılar üreterek hizmetimizi daha da genişlettik. Test cihazları ve kontrol otomasyonu gibi ürün kalitemizi etkileyen unsurları kendi bünyemizde geliştirdik.

İnovasyon odaklı çalışmalarla üretim verimliliği ve yönetim kalitesini artırmak için çaba sarf ettik. Müşteri odaklı çalışmalara ağırlık verdik ve sektör müşterilerimizin taleplerini karşılamak için yoğun bir koçluk süreci geçirdik. Bu noktada sonuca ulaştığımıza inanıyoruz.

 

2024 yılı için büyüme hedefimiz doğrultusunda, ihracat odaklı büyümeye ve Türkiye’den ihracat yapan şirketlere yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, elimizdeki kalite belgeleriyle ürün geliştirme gücümüzü ve güçlü yan sanayimizi sektördeki tüm müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin sektörümüz için çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, kadrolarımızın nitelikli ve deneyimli olmasına gerekli önemi veriyoruz.

Gelişmiş ülke ekonomileri ihracat yapan firmalarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ülkemizde de benzer bir modelin uygulanarak, sanayide boşa giden üretim kapasitesinin güç oluşturacak kararlar oluşturmasını çok acil bir şekilde bekliyoruz.

 

Serbest ticaret anlaşmaları yapılan ülke sayısının artırılarak, ihracat yapan ülkelerle aramızda oluşan fiyat farklarının nedeni olan gümrük vergilerinin azaltılmış olması çok önemlidir. Fuar desteklerinin artırılması gereklidir. KOBİ niteliğindeki şirketlerin fuarlara katılımının artması, ülkenin zenginliği olarak piyasalara yansıyacaktır. Sektörümüzü temsil eden Beyaz Eşya Yan Sanayi Derneği (BEYSAD) geçmişte bu tip fuar organizasyonları düzenlemesi, dünya ile iletişimi artırmış ve fuarda yapılan görüşmeler bizlerin ufkunu açmış ve geliştirmiştir. Büyümeye çok katkı vermiştir.

 

Türkiye’de ithalat yapan şirketlerin yerli üreticilere yönelmesi için doğru iş ortaklığı yönetimi amacıyla iletişim içindeyiz.

 

Yetişmiş insan ve personel bulma konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması ve nitelikli personellerle çalışma ortamının yaratılması için bir takım adımlar atılmalıdır. Sanayi ve üretimin gelişmekte olduğu bölgelerde, temel eğitim içerisinde milli eğitim okullarında iş yerlerinin ne aradığı konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, emekli olmuş eğitimcilerin şirket üretim sahasında eğitimci rolüne yönelik devlet teşvikleriyle görev almaları sağlanmalıdır. Sanat okulu kontenjanları yükseltilmeli veya sanat okullarının sayısı artırılmalıdır. Bu okullarda nitelikli öğretmen ve ekipmanlarla çalışma imkanının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Üniversite mezunlarının okul hayatı sonrası 2 yıl süreyle uygulamalı üretime katılım ve yönetimde nasıl verimli olabileceklerini öğrenmelerini umut ediyorum.

 

Sanayi bölgeleri içinde mutlaka kapsamlı gelişmiş test merkezleri kurulması son derece değerli ve önemlidir. Bu yapı olmadığı takdirde hayal edilen çalışmalar ve gelişmeler teşvik edilemeyecek veya yurt dışına büyük miktarda döviz ödenmesi kaçınılmaz olacaktır.

 

Sanayide girişimci ruha sahip kişilerin teşvik edilmesi, ülkemize büyük güç katacaktır. Biz firmanız olarak 65 yıldır bu girişimci ruhu yaşatmaya devam ediyoruz, dedemiz ve babamızın izinden ilerliyoruz.

 

Önceki İçerik“2024 yılında dış pazara yönelik ciddi pazarlama faaliyetlerimiz olacak”
Sonraki İçerik“Enerji dönüşümüne yön vermeyi sürdüreceğiz”