Üntes Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Bekir CANSEVDİ

“Sektörün devamlılığı için katma değeri yüksek ürünler üretebilmeliyiz”

“Soğutma teknolojisi öncelikle gıda sektörü ile daha sonrada iklimlendirme teknolojileri ile insan sağlığına ve yaşam kalitesine önemli katkıları olmuştur. Bunun birlikte insan yaşamını tehdit eden küresel ısınma konusunda ise negatif etkileri olmuştur. Gelişen teknolojiler ile fosil yakıt kaynaklı ısınma sistemlerinin yerine ikame edebilen en önemli alternatif ısınma sistemi ise ısı pompalarıdır. Bilindiği üzere ısı pompaları soğutma sistemlerinin bir türevidir. Bu gerçeklikten hareketle dünyamızda ısınma sistemlerinde radikal bir dönüşümle büyük ağırlıklı olarak ısı pompalarına dönüşüm ön görülmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreçte sıfır karbon salınımına 2050’de ulaşabilmek için önümüzdeki on yılda ısı pompası kullanımının geçtiğimiz on yıldaki kullanımına göre 4 kat artarak gerçekleşmesi beklenmektedir.  Bu hedefler ile ısı pompalarının ısınma sistemleri içerisindeki payının da 50% ye ulaşması beklenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Soğutma ve ısı pompalarına ilgi ve alaka ısıtma amaçlı olarak oldukça artacak bunun yanında da iklimlendirme sektörünün gelişimine katkıda bulunacaktır. İnsan yaşamının geleceğinde soğutma teknolojilerine bağımlılığın her geçen gün artarak sürmesi ön görülmektedir.

Firmamız on yıldan daha fazla bir süredir Ar-Ge’ye Türkiye ortalamasının çok üstünde önemli yatırımlar yaparak firmamızın ve sektörümüzün gelişimine katkılar sunmaktadır. Bu çabamızı önümüzdeki dönemlerde de aynı şekilde sürdürme kararlılığındayız. Ayrıca son üç yıldır gelişmiş ve katma değeri yüksek cihaz üretimini hedefleyen yapımızla kendimizi ve teknolojimizi geliştirmeye daha fazla önem veriyoruz. Gelişmiş pazarlara ihracatımızı artırabilmek için çalışıyoruz.

Pandemi gibi insan yaşamını direkt olarak etkileyen olguları araştıran ve çözümler sağlayan bir Ar-Ge kültürü oluşturmaya devam ediyoruz.

Sektörün devamlılığı için katma değeri yüksek ürünler üretebilmeliyiz. Bu nedenle güncel sorunlara, taleplere uygun, hızlı ve teknolojik çözümler sağlamak adına ve aynı zamanda dünya da sektörün bayrak taşıyıcısı konumda olmamız gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için kalifiye iş gücüne yatırım ve gerekli zamana ihtiyaç vardır. Bu durumun gerçekleşebilmesi firmalar, STK’ lar, Üniversiteler ve merkezi yönetimin uyum ve bütünlük içinde top yekûn seferberlik ile sağlanabilir. Sektörümüzün en önemli sorunu yetişmiş kalifiye iş gücünün oluşturulması ve sürdürülebilir olmamasıdır. Son yıllarda dünya da olduğu gibi ülkemizde de oluşan cazibe merkezi sektörler gibi soğutma sektörünün de insanlar tarafından daha fazla tercih edileceği bir sektör haline getirilmesi en önemli görevimiz olmalıdır.”

Önceki İçerik“Ülkemizde 2025’te uygulamaya geçilecek olan yeni gaz protokolünü oldukça önemsiyoruz”
Sonraki İçerik“Pandemi sürecinde değeri bir kez daha anlaşılan endüstriyel soğutma ürünlerine hem iç hem de dış pazardan talepler arttı”