AFS Boru Genel Müdürü Zeki POYRAZ

Enerji verimliliği ve tasarrufunun en büyük etkilerinin yoğun kullanım alanları olan endüstriyel uygulamalarda olduğunu biliyoruz”

“Sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak son  yıllarda Türkiye’de enerjinin etkin kullanımı ve yönetimi her işletmenin en önemli konusu haline geldi. İklimlendirme sektörü içerisinde ise bilhassa üzerinde çalışılan ciddi bir konu. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesine ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemini artırmıştır. Herkes daha verimli sistemler ve ürünleri kullanmak ve üretmek istemekte ancak bunların maliyetleri de standart ürünlere göre oldukça yüksek. Bu ürünlerin daha ucuza üretilmesi konusundaki Ar-Ge faaliyetlerine hız kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde ürünlerin geri dönüşümü konusunda güzel gelişmeler yaşanmakta. Bununla ilgili de toplum bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere daha fazla ağırlık verilmelidir. Verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacı ile performans derecelendirmesi ve bu kapsamda etiketleme, daha fazla enerji verimliliği sağlayan ürünler için finans mekanizmaları oluşturulması yapılacaklar arasında yer almalı. Ayrıca tüketici en verimli ürünler hakkında periyodik aralıklarla bilgilendirilmeli.

Tasarruf öncelikli hedefimiz olmalıdır. Yapılacak tasarruf ile milyarlarca dolarlık yeni enerji üretim yatırımına ihtiyaç kalmayacaktır. Enerji verimliliği ve tasarrufunun en büyük etkilerinin yoğun kullanım alanları olan endüstriyel uygulamalarda olduğunu biliyoruz. Birçok farklı endüstride yapılabilecek uygulamalar, global etkilerin yanında firmalara da büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, endüstriyel alanda yapılacak enerji tasarrufu ve verimlilik artışında kilit rol oynuyor. Endüstriyel alanda enerji verimliliği ve tasarrufu için önemli teknolojik uygulamaların başında yapay zekâ geliyor. İşyerlerinde kullanılacak yapay zekâ uygulamaları ve uyumlu cihazlar, enerji tüketimlerini kontrol ederek verimli kullanımı artırabilir.

Sanayi ve konut kesiminde enerji tüketimimizin en yüksek oranda olması nedeniyle buraya yönelik enerji tasarrufları önceliklidir. Projelendirme yapılırken enerji verimliliği en yüksek, yenilikçi sistemler tercih edilmeli, bunun için tasarım ve imalatçının da kamusal düzeyde bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. Cihaz seçimleri yapılırken en ucuz olan değil, en verimli ürünün seçimine özen gösterilmeli. Cihaz montajlarında üreticinin belirttiği hususlara azami ölçüde önem verilmeli. Yanlış montajın, en verimli cihazı bile verimsiz seviyeye getirebileceği unutulmamalıdır. Kullanıcının cihazın verimli kullanımı konusunda eğitim almış olması gereklidir. Bunun için imalatçıların yazılı ve görsel medyayı daha etkin bir şekilde kullanmalarını öneriyorum.

AFS ailesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için insan ve çevre odaklı çalışma anlayışı çerçevesinde fabrika çatımıza kurdurduğumuz güneş enerji santralimiz ile artık hem kendi elektriğimizi üretiyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakıyoruz. Ülke gelişmişlik düzeyinin kişi başına tüketilen enerji miktarı ile değil az enerji daha çok ekonomik değer ile ölçüldüğü bilinciyle hareket ediyor ve bu doğrultuda yatırımlarımızı yönlendiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması çok önemli. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir ve çevreci enerji kaynakları, şirketlerin yeni yatırım planları arasında önceliği almaya başladı. Biz de her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaştık. Yeni teknolojileri hayata geçirerek, enerji ihtiyacımızın yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedefiyle çalışıyoruz. Özellikle elektrikli cihazlarımızda daha verimli elektrik motorları ve daha verimli tasarımlar kullanmaktayız. Ürünlerimiz ErP yönetmeliklerine uygun olarak üretiliyor. Hedefimiz, AFS olarak kendi enerjimizi üretebilmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği arttırmak. Ülkemiz güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı bölgelerinden birinde yer alıyor. Bu nedenle güneş enerjisine yatırımları artırarak doğal kaynakların daha fazla korunması gerekiyor. Biz strateji geliştirme sürecinde açık, net, yerelin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ekonomik, sosyal ve çevresel öncelikleri bir arada ele alan vizyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. Mevcut zaman, bütçe ve kapasiteyi dikkate alarak öncelikli ve sınırlı faydalara odaklanmanın daha etkin sonuçlar doğurduğuna inanıyorum.
Diğer taraftan şunun da bilincindeyiz çevreci, yeşil enerji üretmek, verimli olmak demek değildir. Önce verimlilik ve enerji israfının engellenmesi üzerinde çalışmalıyız.

Küresel ısınmada binaların enerji tüketimi büyük bir faktör olarak görülüyor. Enerji verimliliğinde ister sıcak ister soğuk olsun en etkin tasarruf, yalıtım ile yapılabilmektedir. İklimlendirme sistemlerindeki tüketimin azaltılması için Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor.  Özellikle şehirlerde yoğunlaşan nüfus, yaşamının neredeyse yüzde 90’ını kapalı ortamlarda geçiriyor ve bu durum ısıtma, soğutma, havalandırma ihtiyacını artırıyor. Harcanan enerjinin azaltılması ve yeşil dönüşüm kapsamında hem yapıların hem de insanların konforu ve sağlığı için özellikle iç ortam hava kalitesi gittikçe önemli hale geliyor. Bu konuya dair farkındalığın artması ile enerji verimli havalandırma ve bu konudaki teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarda birçok gelişme kaydedilmesini bekliyoruz.”

Önceki İçerikFerroli Türkiye, ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti’nde bu yıl da birincilik elde etti
Sonraki İçerik“İklimlendirme sektörünün gündemini enerjide dönüşüm ve verimlilik belirleyecek”