Warmhaus Yurtdışı Satış Müdürü  Hikmet Can ALTIOK

“Küresel ticaretteki yerimizi ihracat oranlarını artırarak koruyabiliriz”

“En çok radyatör ihracatı yapan firmalar arasında 3.’lük ödülünü aldık. Gerek yurt içine gerekse yurt dışı pazarlarına sunduğumuz ürünlerimizde öncelikli olarak yeni neslin tüketim ihtiyaçlarına göre inovatif ve fark yaratan ürünler üretmeyi amaçladık. Üretimde teknolojimize ve Ar-Ge çalışmalarımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde global üreticiler ile de rekabet edebiliyoruz. Radyatör üretiminde dünyada ilk 10, yurt içinde ise ilk 4 büyük üreticiden biri olduğumuzu söyleyebilirim. 2018 yılında Turquality marka destek programı kapsamına dahil olduk. Devletimizin sağladığı bu destek ile global pazarlardaki yerimizi daha da güçlendirdik ve bu pazarlardaki markalaşma sürecimiz hızlandı. Bugün itibari yüzde 100 yerli sermaye ile üretilen ürünlerimiz ile 31 ülkeye radyatör ihracatı yapıyoruz.

Pandemi etkisi ile küresel pazarlardaki radyatör, kombi ve kazan pazarlarında ortalamada yüzde 15’e yakın bir daralma meydana geldi.  Warmhaus olarak sürekli büyüme hedefimiz ile 2020 yılına planlarımızın üzerinde başlayarak daralan pazara rağmen radyatörde yurt dışı satış adetlerimizi korumayı başararak, birçok pazarda payımızı artırdık. Kombi ve kazan kategorilerinde ise 2019 yılına göre yüzde 50’ye yakın oranda büyüme hedefliyoruz. Cihazlardaki büyüme başarımızı ise İspanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Çin’deki yeni dağıtım kanalları geliştirerek sağlıyoruz.

Warmhaus radyatör, kombi ve kazan ürünleri ile 35’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Küresel ticaretteki yerimizi ihracat oranlarını artırarak koruyabiliriz. İç piyasada dönem dönem yaşanan  durgunlukları ve mevsimsel dalgalanmaları dengelemek için ihracatı artırmak önem arz ediyor. Küresel pazarlarda yer almak için üretimimizde yeni neslin tüketim ihtiyaçları doğrultusunda trendleri takip ediyor ve yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu durum rekabet gücümüzü artırmanın yanı sıra sürdürülebilirlik de sağlıyor. Ayrıca ihracatımızı artırmak sadece şirketimiz yararına değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik gelişimine ve dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlamaktadır.

 

Warmhaus markası ile kombi ihracatı yaptığımız ülke sayısını 2021 yılında 30 ülkeye çıkararak adetsel bazda yüzde 35 büyüme hedefliyoruz. Radyatör kategorisinde ise pandemi sonrası normalleşme sürecinde hızlı büyümesini beklediğimiz yüksek potansiyelli pazarlara ihracat odağımızı artırarak adetsel olarak yüzde 25 büyümeyi öngörüyoruz. Dünyanın en önemli radyatör ve kombi pazarları başında gelen İngiltere pazarına çok önem veriyoruz, oradaki pazar payımızı da artırmayı hedefliyoruz. Diğer odak ülkelerimizden birisi de sektörümüzün ihracat yaptığı trend ülkeler arasında yer alan Çin. Radyatör satışlarımızın uzun zamandır devam ettiği Çin’e bu yıl ilk kombi satışını gerçekleştirdik ve Çin’deki penetrasyonumuzu artırarak ihracatta lider üretici konumuna geleceğiz. Tüm ürün kategorilerimiz de AB ülkelerindeki pozisyonlarımızı da koruyacağız. Pandemi hepimize doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve çevre kirliliğinin insan yaşamını destekleyen sistemlere nasıl zarar verdiğini gösterdi. Bu durum çevrenin korunmasına duyarlılığı artırdı. Bunun bir fırsat olduğunu ve ErP direktiflerine uygun, verimli, çevreci ve daha tasarruflu ürünlerimize her zamankinden daha çok talep olacağına inanıyorum.”

 

Önceki İçerik“Dünyanın yüzde 3’lük ihracatını iklimlendirme sektörü gerçekleştiriyor ve bu oranın yüzde 5’e çıkmasını hedefliyoruz”
Sonraki İçerikBVN, ihracatta yüzde 20’lik büyüme yakaladı