Ömer Cihad VARDAN

DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’ye doğal gazın gelmesiyle birlikte, “doğal gazla çalışan cihazları” imal – ithal eden, satışlarını yapan, satış sonrası hizmetlerini veren firmalarımız, 1993 yılında DOSİDER’i (Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) kurmuşlardır. Bugün üye firmalarımız ısıtma sektörünün yaklaşık % 95’ini teşkil etmekte olup, sadece iç pazarda değil, başta AB ülkeleri olmak üzere önemli ölçüde dış pazarda hizmet vermektedirler. Firmalarımız, dünya genelinde en son teknolojiye haiz, bilhassa güncel AB standartlarına uygun şekilde üretim yapmaktadırlar ve bu şekilde bir yandan ülke insanımızın daha verimli gaz yakan ürünlerden istifade etmelerine imkân verirken, diğer yandan ülke ihracatımıza oldukça önemli katkı sağlamaktadırlar.

Bizler DOSİDER olarak, insanlarımızın yaşam kalitesi ve konforlarını arttıran, ısınmada yakıt maliyetlerini düşüren doğal gazı kullanmalarını teşvik edip, daha çok insanımızın bu imkândan istifade etmesine yönelik çalışmalar yapıyor, projeler geliştiriyoruz. Bununla beraber, DOSİDER çatısı altındaki üyelerimizi de hemen tamamına yakınını, ithal etmekte olduğumuz doğal gazın en verimli şekilde kullanılmasına yönelik ürün geliştirmeye, üretim yapmaya ve insanımızın kullanımına sunmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Ayrıca sektörümüzde ihtiyaç duyulan yetişmiş teknik personeller için Mesleki ve Teknik okullara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 25.yılımızı kutlarken, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde sektörümüze teknik eleman yetiştiren liselerden 30’una, eğitim setleri hediye ettik. Şu an, bu setler okullarda eğitimin parçası oldu ve 90 öğretmen ile 3,000’e yakın öğrencimiz, bu setlerden istifade ettiler. Tabi bu ürünleri okullara hediye etmekle kalmıyoruz aynı zamanda teknik okullardaki öğretmenlerimizin yeni teknoloji cihazlarla ilgili bilgi ve pratiklerini arttırmak üzere eğitimler planlıyoruz. Bu eğitimlerin ilkini 4 günlük bir program şeklinde 16 – 19 Eylül Tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bir başka gündem maddemiz ise yetkili servisler ile ilgili… Kullanıcıların olası ihtiyaçlarında, gaz dağıtım şirketlerimiz ve DOSİDER üyelerinin pek çoğu 7/24 servis hizmetleri sunmaktadır. Doğal gaz yurt genelinde yaygınlaştıkça da, firmalarımız yetkili satıcı ve servis ağlarını ihtiyaca binaen genişletmektedirler. Zaten bu husus, bu alanda çalışan firmalar için olmazsa olmazdır; çünkü müşteriler ürün tercihlerinde hizmet ağına azamî önem göstermektedir.

Ancak, zaman içinde cihazların ekonomik ömürlerini tamamlaması, eskimesi, bina içi tadilatlar, yer değiştirmeler, sahiplik değişmesi gibi birçok sebepten ötürü hem kombi ürün grubunda, hem de radyant ısıtıcılar gibi, brülör gibi gaz yakan cihazların tamamının yenilenmeleri sırasında bugün ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. O da, ortaya çıkan eski ürünlerin yetkili servisler haricinde firma veya kişiler tarafından toplanarak, bu ürünlerin geri dönüşüme aktarılmak yerine; kalite kontrol ve güvenlik disiplinlerinden uzak şekilde yapılan standart harici revizyonlar ile CE işaretinden veya standart belgesinden mahrum, “ikinci el ürün”adıyla, uygun olmayan bir şekilde, kendilerine has bir garanti söylemi ile nihai tüketicilere satılması konusudur.

Bahse konu bu cihazların pek çoğu, ilgili markanın dış görüntüsünde olmakla beraber, revizyonlarında kullanılan yedek parça vb. malzemeler, ilgili markaya ait olmayan ve farklı teknik özellikleri haiz olabilmektedir. Olası aksiliklerde o cihazlar, güvenlik riskleri, ürün standardını sağlayıp sağlamadığı gibi belirsizlikler nedeniyle, tüketicilerin evleri, işyerleri, aileleri ve çalışanları için büyük tehlike demektir.

Bu da şüphesiz, doğal gazın ileriye dönük olarak güvenli kullanımı söylemine halel getirecek bir durumdur. Daha ötesi; ilgili meri kanunlara aykırı bir durum teşkil etmektedir, hukuki bir sorun oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sektörün tamamında “ikinci el kombi, ikinci el radyant, ikinci el brülör” vb. olarak isimlendirilen ürünlerin disiplinlerini sağlayacak yaklaşımlar ile hareket edilmesi gerekmektedir. Biz de çalışmalarımızı bu yönde hızlandırıyoruz.

Sonuçta bizler DOSİDER üyeleri olarak, başta ifade ettiğim üzere, daha yüksek verimli, çevre dostu cihazlarımızı, sistemlerimizi ve hizmetlerimizi günümüz koşul ve teknolojilerine göre geliştirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde hem ülke insanımız ve hem de yurt dışı müşterilerimize Dünya standartlarında hizmet sunmak ve hatta bunu daha da geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Önceki İçerikF-Gaz Yönetmeliği ile soğutucu akışkanların kontrolü sürecinin sistem seçimlerine ve geleceğimize etkileri
Sonraki İçerikKendinizden Yaşça Büyük Hayalleriniz Olsun!