Satış ve Pazarlama Yöneticisi/ Mak. Yük. Müh. Mehmet ÖNCEL

Eneko Havalandırma

Enerji verimliliği ve enerji verimliliği yüksek ürünler

Dünya genelinde, enerji kaynaklarının hızla tükenmekte olması, enerji kullanımınsa hızla artmakta olmasından dolayı enerji verimliliğinin önemi her geçen çok daha önemli hale gelmektedir.

Bir cihazın enerji verimliliğin yükseltilmesi, en basit anlatımla, bu cihazın aynı işi yapmasına karşın daha az enerji tüketimi ile bu işlevi yerine getirmesidir. Enerji verimliliğindeki geliştirmeler şüphesiz daha ileri ve verimli teknolojilerin kullanımıyla mümkün olmaktadır. Enerji verimliliği konusunda ilk çalışmalar ve standart ABD’de 1974 yılında uygulamaya girmiştir. Bu standart ile enerji tüketen ürünlerin daha tasarruflu olarak aynı işlevi gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.

 

Her gün daha da gelişmekte ve büyümekte olan ısıtma soğutma havalandırma sektöründe de en önemli hedeflerden biri sürekli olan geliştirmelerle enerji verimliliği daha yüksek ürünlerin üretimi ve bu ürünlerin projelerde kullanılarak enerji tasarrufunun sağlanmasıdır. Günümüzde üretilen ve kullanılan ürünler de bu konuda oldukça gelişmiş durumda ve her gün daha da gelişmektedir. Örneğin; eskiden yapılan birçok projede, taze hava mahale alınırken, cam, kapı, pencere vb açıklıklardan kontrolsüz bir şekilde alınmakta ayrıca alınan bu taze havanın da ısıtılması ve soğutulması için ısıtma ve soğutma sistemlerinde ilave enerji harcanmaktaydı. Günümüzdeki projelerin birçoğunda ise mekanik havalandırma ile hava kontrollü bir şekilde ve gerektiği kadar içeri alınmakta ayrıca taze hava içeriye alınırken ısı geri kazanımlı sistemler kullanılarak, taze havanın mahale getireceği ilave yük, kullanılan ısı geri kazanım tipine göre %50’si ile %90’ı arasında dönüş havasının enerjisinden ısı transferi ile sağlanmaktadır.

 

Eskiden kullanılan ısı geri kazanımlı klima santralleri ve havalandırma cihazları ile günümüzdeki ısı geri kazanımlı klima santralleri ve havalandırma cihazları arasında da enerji verimliliği açısından birçok gelişme yer almaktadır.

 

Cihazda en çok enerjiyi tüketen komponentlerin başında gelen fanların verimliliği zamanla artmış durumda olduğundan aynı işleve sahip fakat daha düşük enerji tüketen Ecplug fan vb komponentlerin kullanımı artmıştır.Ec fanların en büyük enerji verimliliklerinden bir tanesi çalıştığı noktadaki elektrik gücünü sarf etmesidir. Diğer fanlar ise cihazın çalışma noktasından bağımsız olarak motor gücündeki elektrik gücünü devamlı olarak çekmektedir. Bu nedenle de enerji verimliliği Ecplug fanlarda çok daha yüksek olmaktadır.

 

Isı geri kazanım kısmı tarafında ise ısı geri kazanım verimleri zamanla ve ilerleyen teknolojilerle gelişmiş, yüksek verimli rotorlu ısı geri kazanımların ya da counterflow akışlı plakalı yüksek verimli eşanjörlerin kullanımı artmış ve her gün daha da artmaktadır.

 

Cihazlara akuple edilen otomasyon sistemleri ile de cihazların ihtiyaca göre optimum noktada çalışması sağlanarak hem enerji verimliliği yüksek noktada çalışması sağlanmakta hem de değişen yüklere karşı cihazın çalışma noktasının kendisi tarafından otomatik ayarlanarak enerji tasarrufu yaratması sağlanmıştır.

 

Klima santrallerinin gövde yapısının da enerji verimliliğinde büyük etkisi vardır çünkü gövdedeki olası hava kaçakları enerji kayıplarına yol açacak ve cihazın enerji verimliliğin düşmesine neden olacaktır. Gerek santralde gerekse de kanal ve sisteme bağlı diğer ekipmanlardaki kaçaklar ısıtılmış soğutulmuş ya da farklı prosesler uygulanmış, enerji harcanmış havanın mahale ulaşmadan kontrolsüzce kaybolmasına neden olacaktır. Bu nedenle santrallerin profil kalitesine, gövde kaçak test değerleri sonuçları gibi değerlere de dikkat etmek gerekmektedir.

 

Tüm dünya ile paralel olarak Türkiye’de de üretilen cihazların sahip olması gereken enerji verimliliği hakkındaki yönetmelik ve kurallar da güncellenmektedir. Cihazın enerji verimliliği ile ilgili değerlerini gösteren etiketler sayesinde, kullanıcıların benzer işlevi gören cihazlar arasında seçim yaparken tercihinin yüksek verimlilikteki cihazlar için kullanarak bu cihazların satın alımının yapılması gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

 

Sonuç olarak dünyadaki enerji tasarrufu için, enerji verimliliğinin en önemli olduğu sektörlerden biri olan Isıtma Soğutma Havalandırma Sektörümüzde gelişen teknolojilerin de yardımıyla, cihazların ve projelendirilen sistemlerin verimlilikleri ile ilgili önem ve gelişmeler her gün artarak devam etmektedir. Günümüzde enerji verimliliği yüksek cihazların kullanımının, projelerde satın alım yapılırken sadece cihaz ve/veya sistem maliyetine değil, enerji tüketimleri ile birlikte enerji verimlilikleri ve işletme maliyetlerine de bakarak karar verilmesinin daha da yaygınlaşmasını temenni ederim.

 

 

 

 

 

 

 

Önceki İçerik“Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80’i ısıtma ve soğutma amaçlı tüketiliyor”
Sonraki İçerik Bosch Termoteknik Türkiye’de müşteri memnuniyetini artıracak yeni görev değişimleri