GF Hakan Plastik, katma değerli ürünlerin yükselişte olduğuna vurgu yaptı

GF‘in her yıl açıkladığı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre 2022 yılında sosyal ve çevresel fayda sağlayan ürünlerin satışında %63 artış olurken;  sera gazı emisyonlarında da %29 oranında azalma sağlandı.

 

GF Hakan Plastik’in bünyesinde bulunduğu Georg Fischer, 1997 yılından bu yana sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları her yıl bir rapor olarak paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve şirketin şeffaflık taahhüdünü yansıtan Sürdürülebilirlik Raporu 2022, GF’in Strateji 2025 olarak adlandırılan beş yıllık yol haritasındaki yolculuğun ikinci yılında kaydedilen ilerlemeyi açıklıyor.

 

GF, BM Küresel Amaçları’ndan (3) Sağlık ve Kaliteli Yaşam, (6) Temiz Su ve Sanitasyon,  (9) Sanayi, Yenilik ve Altyapı, (11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, (12) Sorumlu Tüketim ve Üretim ile (13) İklim Eylemi hedeflerini üzerinde çalışmalarına yön veriyor.

 

Strateji 2025’in ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirlik alanında çalışmalar 3 ana başlık altında yürütülüyor: Ürün Portföyü, İklim&Kaynaklar ve İnsan&Refah.

 

Katma değerli ürün portföyü

 

Su ve gazın, sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması konusunda, daha yeşil bir yaklaşımın güçlendirilmesi, enerji tasarruflu ve temiz üretim sağlanması amacında olan GF, her bir çözümün tüm yaşam döngüsü boyunca müşterilerine katma değerli hizmetler sunmasını hedefliyor.

 

GF, 2022 yılında yeniliklerini, döngüsel ekonomi yaklaşımının bir parçası olarak enerji verimliliğini ve geri dönüşüm bileşenlerinin kullanımını artırmaya odakladı. Şirketin, ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilirlik etkisini iyileştirmek için net bir kural belirledi: Her yeni çözüm, önceki nesline kıyasla üç sürdürülebilirlik boyutundan en az ikisinde (çevresel, sosyal ve ekonomik) bir iyileşme göstermelidir. Muadilinin bulunmadığı durumlarda ise ana rakip ürün veya hizmetine kıyasla bu faydaları göstermesi gerekir. Bu kararlı yaklaşımın sonucu ise 2022 yılında sosyal ve çevresel fayda sağlayan ürünlerinin satışına %63 oranında artış olarak yansıdı.

 

İklim&Kaynaklar

 

GF, CO2 E emisyonlarını azaltmak için kendi süreçlerine ve tesislerine sürekli yatırım gerçekleştiriyor. Şirketlerin bilime dayalı emisyon azaltma hedeflerini belirlemelerini sağlayan SBTi (Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) tarafından da doğrulanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yakın vadeli hedefleri ile önemli bir noktaya ulaştı. 2022 yılında sürdürülen çalışmalar sonucunda kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarında taban çizgisine göre % 29 oranında azaltma elde edildi.

 

GF Boru Sistemlerinin (Piping Systems) ürün bazında ham madde ve geri dönüşüm konusunda çalışmalar yürüttüğü 2022 yılında, tesislerde su ve enerji verimliliği konusunda da önemli değerlere ulaşıldı. Sürdürülebilirlik Raporu 2022’de GF Hakan Plastik’in Türkiye’de Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinde başlattığı projeye yer verilerek başarılı bir uygulama örneği olarak gösterildi. Enerji kaçaklarının tespiti ve bundan kaynaklı maliyetlerin düşürülmesi konusunda yürütülen projenin Avrupa’da bulunan diğer tesislerde de uygulanmaya başlandığına ve Amerika’da da başlanmasına karar verildiğine değinildi.

 

GF Hakan Plastik, Strateji 2025’in hedefleri içerisinde yer alan elektrik tüketim değerlerinde %24, su tüketim değerlerinde ise %22 azaltım sağlamış oldu.

 

İnsan&Refah

 

Kültürel değişimde en önemli varlığın insan kaynağı olduğu bilinci ile GF, çalışanlarının çevresel koşullarını iyileştirme, kapsayıcı ve teşvik edici çalışma ortamları yaratma konusuna hassasiyetle eğiliyor. ISG standartları, çalışanlarına yönelik eğitimler ve sağlık programları geliştiren şirket, çalışanları arasında fırsat, cinsiyet eşitliği, vb. konularına da önem veriyor. Strateji 2025’in hedefleri içerisinde yer alan yeni yönetim atamalarında %25 kadın yönetici hedefi, 2022 yılı verilerine göre şirket genelinde %29 artış gösterdi.

GF Hakan Plastik, Türkiye uygulamalarında bu hedefin de üzerine çıkarak %38 oranına ulaştı.

Önceki İçerikCOPA, İsveçli müşterilerini üretim tesislerinde ağırladı
Sonraki İçerikİklimlendirme sektörünün kalbi 4 gün boyunca teskon+SODEX’te attı