TTMD 2023 Olağan Genel Kurulu yapıldı

 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 15. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mart 2023 tarihinde TTMD üyelerinin katılımlarıyla Ankara Latanya Otel’de gerçekleştirildi. Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Levent Tosun, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Samet Uslu ve Divan Yazman Üyeliğine Bülent Yılmaz seçildi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardında, Genel Kurula katılan MMO Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım ve ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu birer konuşma yaptı.

 

2021-2023 Dönemi çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere kürsüye gelen TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı, Genel Kurul’a faaliyet raporu detaylarını sundu. 2021-2023 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının okunmasının arından 2021-2023 yılı Yönetim Kurulu çalışmaları, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi.

 

Yeni dönem TTMD Kurullarında görev alacak üyeleri seçmek üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak olan TTMD 16. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

 

Onur Kurulu Üyeleri

1.      Bünyamin Ünlü

2.      Hırant Kalataş

3.      İbrahim Ethem Özbakır

Onur Kurulu Üyeleri

1.      Celalettin Selçuk Bayer

2.      Fatma Çölaşan

3.      Hüsnü Yavuz Alp

Yönetim Kurulu Üyeleri

1.      Ece Fırat

2.      Fatma Dilşad Baysan Çolak

3.      Gökhan Tatlıdede

4.      Gülsu Ulukavak Harputlugil

5.      Melek Hande Ultav

6.      Meriç Sapçı

7.      Nermin Köroğlu Isın

8.      Nevroz Karakuş

9.      Kadir Oktay Güven

10.   Onur Tuğa

11.   Ömer Faruk Eroğlu

12.   Seçil Kızanlık İskender

13.   Seçkin Tuncer Erdoğmuş

Yönetim Kurulu Üyeleri

1.      Bora Atay

2.      Burcu Kocaova Karaman

3.      Cem Gürel

4.      Görkem Kızıltan Ustalı

5.      Gülmetan Atagün Savaş

6.      Mustafa Zeki Yılmazoğlu

7.      Ömer Cenk Tiftikçigil

8.      Serhan Mumcu

9.      Tanju Kılınçarslan

10.   Umut Barış Yılmaz

11.   Yalçın Katmer

12.   Yusuf Eren Gürdal

13.   Ziya Haktan Karadeniz

Denetim Kurulu Üyeleri

1.      Birol Eker

2.      Hakan Ercan

3.      Volkan Ünlü

Denetim Kurulu Üyeleri

1.      Gökçen Bayhan

2.      Hakan Yazman

3.      Mehmet İhsan Beşeli

 

Yeni dönem TTMD Kurullarının seçiminin ardından 2023 yılı Dernek ve İktisadi İşletme tahmini bütçeleri görüşüldü Dernek üyelik aidatının yıllık 300TL olması oybirliği ile kabul edildi.

 

  1. Dönem adına kürsüye gelen TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Köroğlu Isın konuşmasında: “TTMD, bina makina mühendisliğinin ve topluma verdiği hizmetlerin gelişmesi için kuruluşundan bugüne değişik disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı, bilgi transferi gerçekleştiren, uluslararası platformda eğitim ve seminerlere imza atan, üyesini bilgiyle donatan ve mesleki sosyal ağ sağlayan iklimlendirme sektöründe en önemli yapılarından biri olmuştur. 16. Dönemde de amacımız, sektörümüze eğitim desteğimizi artırmak, en güncel konuları en doğru uzmanlar aracılığıyla üyelerimize sunmak, gençlerin katkısını artırmak, uluslararası platformda meslektaşlarımızı temsil etmek ve teknoloji geliştirmek adına doğru işbirlikleri içerisinde bulunmaktır. 2006 yılında TTMD çatısı altında eğitmen olarak görev almaya başladım ve o tarihten beri birçok komisyon, komite ve etkinlik organizasyonlarında görev aldım ve bu süre zarfında fikirlere ve insana değer verildiğini gördüm. Başkanlar ve yönetimler büyük özveriler ile burada hizmet veriyorlar. Şimdi bizler de samimiyetle, dürüstçe ideallerimizden vaz geçmeden çalışmaya gönüllüyüz. Büyük potansiyelimizi ortaya koymak için elimizde fırsatlar var. Yapmamız gereken üyemizi en güncel eğitimler ile yüceltmek, yurt dışı ilişkilerde somut adımlar atmak ve TTMD’yi kurumsallaştırma yolunda sağlam bir yapıya taşımaktır. Bu kurumsallaştırma yapılırken de takip edilen bir plan vardır. TTMD, kurum içi iletişim geliştirme strateji raporu doğrultusunda hareket etmektedir. Günümüz şartları ve ihtiyacına bağlı olarak sürekli güncellenen bu rapor somut bir plan içermektedir ve bugüne kadar çok yol alınmıştır. Üyelerimizden gelen geri bildirimler bizler için çok kıymetli bir yol göstericidir” dedi.

 

Genel Kurul ardından yapılan 16. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluştu: Nermin Köroğlu Isın (Başkan), Meriç Sapçı (Başkan Yrd.), Seçil Kızanlık İskender (Başkan Yrd.), Seçkin Tuncer Erdoğmuş (Başkan Yrd.), Kadir Oktay Güven (Genel Sekreter), Melek Hande Ultav (Sayman)

Önceki İçerik“Binalar tüm unsurlarıyla depreme hazır olmalı”
Sonraki İçerikTesisat ve İklimlendirme Sektörü Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin ‘Kalite Güvence Toplantısı’ yapıldı