Eneko Satış ve Pazarlama Yöneticisi Mehmet ÖNCEL

 

Projelerde, tek bir sistemin enerjinin etkin kullanımı için doğru olduğunu söylemek yanlış olur”

 

“Dünya geneline baktığımız zaman, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde tüketilen enerjinin, toplam tüketilen enerjinin %20’sinden fazlası olduğu görülmektedir. Bu nedenle enerji verimli ürünlerin artması, tüm dünya için enerji tasarrufu açısından büyük önem arz etmektedir.

 

İklimlendirme denildiğinde akla ilk olarak ısıtma ve soğutma gelmesine rağmen özellikle pandeminin de etkisiyle tüm dünya, havalandırmanın önemini ve havalandırmanın da bir mahaldeki önemli ihtiyaçlardan olduğunu tekrar hatırlamış oldu. Söz konusu ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazları için enerji verimliliğin artması işletme maliyetlerini düşürmekte ve enerji israfını azaltmaktadır. Projelerde, tek bir sistemin enerjinin etkin kullanımı için doğru olduğunu söylemek yanlış olur, her proje kendi özelinde değerlendirilmelidir; Projedeki enerji kaynakları ve enerji ihtiyaçları hesaplandığında, enerji ihtiyaçlarının geri dönüştürülebilir ya da bir kısmı geri kazanılabilir ve o projeye uygun sistemlerle dizayn edilmesi, enerji tasarrufu sağlayacaktır.

 

Özellikle ısıtma soğutma ve havalandırma cihazlarında ısı geri kazanımlı sistemlerin kullanılması çok önemlidir. Mahalin ihtiyacı olan taze havanın getireceği ilave ısıtma ve soğutma yükünün seçilen ısı geri kazanım tipine göre % 45’i ile % 90’ı aralığında olan kısmını ilave enerji harcamadan geri kazanmak günümüz teknolojisindeki komponent ve tasarımlarla mümkün olmaktadır. Ayrıca cihazlarda yer alan fan, ısıtma ve soğutma komponentleri de enerji verimliliği yüksek komponentler olmalıdır. Diğer bir konuda cihazların işletmesi, cihazları ne kadar enerji verimli bir cihaz olarak üretseniz ve projede kullansanız da yanlış işletilmesi durumunda enerji verimliliği düşecektir. Bunun önüne geçmek için de projelerde mutlaka satın alınacak cihazların kendinden entegre otomasyonlu ve akıllı cihazlar olması gerekmektedir. Bu durumda, cihaz kendinden talep edilen görevi gerçekleştirirken bunu kendi yazılımıyla gerçekleştireceği hesap ve yönlendirmelerle enerji verimliliği en yüksek şekilde yapacaktır, gerek duyulmuyorsa da boşuna enerji harcamayacaktır.

 

Avrupa’da ErP yönetmelikleri ve çeşitli kanunlar enerji tasarruflarında oldukça yol alınmış durumdadır, ülkemizde de her geçen gün bu konuda çok hızlı iyileşmeler yaşanmaktadır. Örneğin, ülkemizde, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında ağırlıklı olarak orta verimli olan % 45-50 aralığında ısı geri kazanım sağlayan cihazlar kullanılırken artık ülkemizde de yıllardır Avrupa’ya üretmekte olduğumuz % 70-80 ve üstü verime sahip olan altıgen eşanjörlü (counterflow) cihazların ve rotorlu ısı geri kazanımlı cihazların talebi ve kullanımı artmaktadır. Fanlarda ise, düşük enerji verimli, kayış kasnak tip fanlar yerine artık plug fanlara geçilmiş hatta plug fanlarda da AC plug fan yerine daha enerji verimli olan EC plug fanların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yatırımlarda ve projelendirmelerde artık sadece ilk yatırım maliyeti değil, işletme maliyetleri de göz önüne alınmakta, böylece en ucuz değil en ekonomik sistemler tasarım firmaları tarafından projelendirilmekte, bunun sonucunda da cihazların ilk yatırımı yapılırken cihazın ömrü boyunca sağlayacağı enerji tasarrufundan da yarar sağlanılmaktadır.

 

ENEKO markamızın ismi ENerji EKOnomisinden gelmektedir. Bizler de ENEKO AŞ olarak üstümüze düşeni yaparak, güçlü Ar-Ge’miz ile tasarladığımız ve üretimini yaparak %70’inden fazlasını yurtdışına ihraç ettiğimiz cihazlarımızın tümünde yüksek verimli ısı geri kazanımları ve düşük enerji tüketimli fanları kullanarak, yüksek enerji verimliliği olan ürünleri piyasaya sunmaktayız. Ar-Ge’sini yaptığımız ve piyasaya sunduğumuz gerek rotorlu ve counterflow eşanjörlü kompakt santrallerimizde, gerek modüler tip profilsiz klima santrallerimizde gerekse de tavan tipi ısı geri kazanım cihazlarımızda, düşük elektrik tüketimli EC plug fanları ve yüksek enerji geri kazanımı sağlayan ısı geri kazanım eşanjörleri kullanmaktayız. Otomasyon sistemi cihaza entegre olacak şekilde cihaz üretimi konusunda Türkiye’deki en eski firmalardan biri olarak, firma bünyemizde yer alan otomasyon ekibimizin de katkılarıyla, bu alanda da tecrübesi en gelişmiş firmalardan biriyiz. İşletme esnasında cihazlarımızdaki enerji sarfiyatını en aza indirecek şekilde yazılımlar ve otomasyonlar geliştirmekte cihazları bu otomasyon sistemi de entegre olacak şekilde tak-çalıştır mantığında akıllı cihazlar olarak üretmekteyiz. Hatta talep edilmesi durumunda cihazlarımızı uzaktan izleyebilmekteyiz. Birçok müşterimizden, sağladıkları enerji tasarrufları ve ürünlerimizdeki enerji verimliliği ile ilgili teknolojimiz konusunda teşekkürler almaktayız. Firma bünyemizde yer alan laboratuvarlarımızda devamlı daha da yüksek enerji verimli cihazlar üretmek için durmadan ürün gelişimlerimize devam etmekteyiz.”

Önceki İçerik“İnşaat yatırımı esnasında maliyetleri düşürmek için havalandırma sistemlerine gerekli önem verilmemektedir”
Sonraki İçerik“Son dönemde, HVAC teknolojilerini karşılaştırırken enerji verimliliğinin ana kriter haline geldiğini görmekteyiz”