Jenesis, Özbekistan Caitme Fuarı’nda ‘En Hızlı Yükselen Firma’ ödülünü aldı

 

Jenesis Buhar Jeneratörleri son 1 ayda 3 fuara katılarak ülkemizi başarıyla temsil ettiği yoğun bir dönem geçirdi. 7-9 Eylül tarihinde yapılan Özbekistan Taşkent’teki tekstil makineleri fuarı olan Caitme Fuarı’nda yoğun ilgi gören Jenesis, organizasyon tarafından en hızlı yükselen firma ödülüne layık görüldü. Hemen ertesi hafta ise Rusya St. Petersburg’da yapılan ve Gazprom’un da güç gösterisi yaptığı “Boilers and Burners” fuarına da katılan Jenesis Buhar Jeneratörleri’nin Genel Müdürü Fatih Savaşkan ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirterek şunları ekledi: “Özbekistan pazarı gelişmekte olan bir pazar. Yatırımcılarında tecrübe ve bilgi seviyesi arttıkça bizim ürünlerimize olan ilgi de artıyor. Özbekistan’ın Tacikistan ve Kırgızistan üzerindeki etkisi sayesinde o ülkelere de yatırımların kaydığını gördük. Bu fuar vesilesi ile Özbekistan’da kurduğumuz bayilik alt yapısı ile artık orada da ülkemizi temsil ediyoruz. Rusya pazarı ise birçoğumuzun öngördüğünden çok daha büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum. Bu pazarda gelişmiş ülkelerin çıkmış olmasının yarattığı boşluğu daha çok yerli tedarikçilerden temin ederek kimseye bağımlı olmamak yönünde bir eğilim var. Ancak yine de Türkiye’nin izlediği uzlaşmacı politikalar sayesinde güvenerek bizlerden ürün tedarik etmek isteyen firmalar da bulunmaktadır.”

Rusya’daki güven ortamını artırmak için Jenesis Rusya’yı da kurduklarını söyleyen Fatih Savaşkan, şöyle devam etti: “Aktif satış ve pazarlama faaliyetlerine de başladık. Böylece ihracatımızın üretimdeki oranımızı artırmayı planladık. Rusya fuarından döndükten 2 hafta sonra da Tuzla Viaport’da yapılan Enerjisini Üreten Fabrikalar Fuarı’na da katıldık. Bu fuarda özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının arasında mevcut enerjinizin en verimli nasıl kullanılabileceği konusundaki çalışmalarımız ile ön plandaydık. Oldukça ilgi göre panellerin birisinde de “Kaskad Buhar Üretim Sistemleri ve Doymuş Buhardan Elektrik Üretimi” konulu sunumuzu da gerçekleştirdik.”

 

Jenesis Buhar Jeneratörleri Genel Müdürü Fatih Savaşkan, “Buhar kazan dairelerine bakış açısını değiştirdiğimiz yıllardan geçiyoruz”

Fatih Savaşkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Jenesis olarak, çok ciddi miktarda artan enerji maliyetleri ve son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre beklentilerinin de değişmesinden dolayı buhar kazan dairelerine bakış açısını değiştirdiğimiz yıllardan geçiyoruz. Gelinen noktada 50 barg ve üzerindeki buhar basınçlarında çalışan enerji santralleri veya buharlı gemilerde kullanılan su borulu kazan dizaynı ile nispeten daha küçük kapasitelerde üretilen buhar jeneratörü dizaynı birleştirilerek özel Turboblok iç yapısıyla yüksek verimli ve güvenli buhar üreten sistemler geliştirildi. Jenesis HUB sistemi sayesinde %99 verimlere kadar çıkabilirken sıfır patlama riski sayesinde işletmelerin iş güvenliği beklentileri de karşılanabilmektedir.”

 

Daha düşük yatırım maliyeti ve esnek kurulum imkanı

 

Avantajları sayesinde hem daha düşük ilk yatırım hem de daha düşük işletme maliyetine sahip olduğunu belirten Fatih Savaşkan, konuya ilişkin şu bilgilendirmelerde bulundu: “Örneğin; toplam buhar ihtiyacınızın 12 t/h olduğunu kabul edersek, özellikle 24 saat esasına göre çalışan tesislerde yedekli çalışma durumunda 2 adet 12 t/h buhar kazanı yatırımı yapılmalıdır. Yine de bazen kazan arızasında tüm fabrikanın durması riski alınarak tek kazan yatırımı da tercih edilebilmektedir. Hatta ileride kapasite artırımı planlanıyorsa kazan tekrar tekrar alınabilecek bir sistem olmadığından dolayı 12 t/h yerine 15-20 t/h kazan yatırımı yapılması planlanabilir. Bu tip durumlarda tüketilenden çok daha yüksek kapasiteli buhar kazanları kataloglarında yazan verim değerlerinden çok uzaklaşmaktadırlar. HUB sisteminde ise modüler dizayn olduğundan 4 t/h*3 modül ilk etaptaki 12 t/h buhar ihtiyacını karşılarken 1 modül de yedek amaçlı alınarak toplamda 16 t/h ve 4 modül yatırımı yapmak yeterli olacaktır. İleride kapasite artırımı söz konusu olursa ilave 4 t/h modüller ile kapasite istenildiği kadar artırılabilecektir. HUB sisteminde 1 -1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 t/h olmak üzere farklı kapasitelerde modüller bulunmaktadır.”

 

En yüksek güvenlik, sıfır patlama riski

 

HUB sistem buhar kazanlarında patlama riskinin su borulu dizaynları sayesinde sıfır olduğunu belirten Savaşkan, “Skoç tipi kazanlarda bulunan stok su miktarının çok olması ve üzerindeki kontrol sistemlerinin bu suyun içerisinde bulunmasından dolayı zamanla hatalı algılamalara bağlı oluşan ve hem fabrikaların hem de insanların hayatına sebep olan patlama riski, su borulu Turboblok dizayn sayesinde sıfıra indirilmiştir. Kullanılan 250 bar’a dayanıklı borular ile boruda uzun zamanda oluşabilecek korozyona bağlı bir yırtılma dahi olsa patlama gerçekleşmez ve sadece su sızması olur. Bu özelliği sayesinde insan yaşayan mahallere dahi konulabilir ve kanunen ana binadan uzakta ayrı bir bina yapılarak kazan dairesi oluşturulma zorunluluğu ortadan kalkar. İlk yatırımdaki kazan dairesi inşaat maliyetleri ortadan kalkacağı gibi fabrikanın ortasına kurulabilecek kazan daireleri sayesinde işletmedeki uzun borulardaki ısı kayıplarından da kurtulmuş olunmaktadır” dedi.

 

5 dakikada soğuk start up

 

Açıklamalarına devam eden Savaşkan, şu noktalara vurgu yaptı: “Yüksek ısı transfer yüzey alanları, düşük radyasyon kayıpları, Class III yanma sınıfında düşük NOx brülörleri, Turboblok özel iç dizaynı ve alternatifli olarak uygulanan yoğuşmalı veya yoğuşmasız baca gazı ekonomizerleri sayesinde %99 verimlere ulaşılabilmektedir. Klasik patlama riski olan skoç tipi alev duman borulu kazanlar soğuk start up dediğimiz sabahları ilk çalıştırmada yaklaşık 45-90 dakikada istenilen basınçta buhar üretirler. Oysa Jenesis HUB sistemde istenilen basınçta buhar üretilmesi 3-5 dakika sürmektedir. Bu durumda Jenesis HUB sistemi sayesinde istenilen basınca gelmek için gereksiz yere 45-90 dakika tam kapasite brülör yakarak harcanan yakıt maliyetini ödemek zorunda kalmazsınız. Örneğin; günde 12 saat ve yılda 300 gün çalışan bir fabrikada10 t/h’lik bir buhar kazanının her sabah ilk çalıştırmadaki ısınma kaybından dolayı yılda 250.000 euro fazladan yakıt yakılmayarak tasarruf edilmesi mümkün olmaktadır. Oysa 10 t/h bir kazan dairesi maliyeti zaten 250.000 euro kadar olacaktır. İlk çalıştırmadan sonra da gün içerisinde tam kapasite bir skoç tipi kazanı düşük kapasitelerde çalıştırdığımızda verim değeri katalog değerinden çok uzaklaşarak ciddi oranda düşecektir. Oysa Jenesis HUB sistemini oluşturan küçük modüller ihtiyaç kalmadıkça devreden tamamen çıkartılarak ihtiyaç kadar modül devrede tutulmakta ve sürekli en yüksek verimde çalışma garanti altına alınmaktadır.”

 

Ani buhar çekişlerinde bile sabit basınç ve kuru buhar

 

Savaşkan, “HUB sisteminde pik çekişlerde çok hızlı tepki verilebilmektedir. Skoç tipi kazanların bilinenin aksine pik çekişlere cevap vermesi daha geç olmaktadır. Skoç tipi kazanların buhar domundaki hacimde kapasitesine ve basıncına göre değişmekle birlikte her 1000 kg/h kapasite için yaklaşık sadece 2-3 kg kadar buhar stoklanmaktadır. Örneğin; 10 t/h kapasitesindeki bir kazan domunda stoklanan 20-30 kg buhar pik çekişlerde sağlayacağı destek yaklaşık sadece 10 saniye kadar sürecektir. Aksine skoç tipi kazan içerisindeki su stok hacmi de çok olduğundan dolayı pik bir çekiş olduğunda bu stok suyun tamamının ısıtılıp buhar üretilmesi de uzun sürmektedir. Oysa Turboblok iç yapıya sahip su borulu dizaynlarda stok su miktarı çok az olduğundan dolayı pik buhar çekişlerinde çok daha hızlı cevap verebilmektedir. Skoç tipi kazanlarda pik çekişlerde yaşanan basınç düşmesi durumunda 10-15 dakika kadar zamanda set basıncına tekrar ulaşılabilirken HUB sisteminde 1-2 dakika gibi kısa bir sürede set basıncına tekrar ulaşılabilmektedir” dedi.

 

HUB sistemindeki otomasyon sayesinde hem sıcaklığın hem de basıncın aynı anda ve sürekli olarak kontrol edilebildiğini, bu sayede sürekli kaliteli ve kuru buhar üretilebildiğini söyleyen Savaşkan, son olarak şu bilgileri paylaştı: “Enerji santrallerinde kullanılan su borulu kazanların beslediği buhar türbinlerine kuru ve kaliteli buhar gitmesi gereklidir. Aksi taktirde yüksek hızda dönen türbin kanatları kısa sürede aşınacak ve milyonlarca dolarlık hasarlar oluşacaktır. Aynı teknolojiyi, gerekli donanımı, bilgiyi ve otomasyonu üretimimizde de standart olarak kullanarak gerektiği zaman gerektiği kadar kaliteli ve kuru, hatta bir miktar kızgın buhar üretilebilmektedir. Su borulu kazanlarda stok su hacmi olmamasından ve Turboblok iç dizayn gereği daha çok ısı alışveriş yüzeyini daha düşük hacimlerde yerleştirme imkanı sayesinde daha az yer kaplamaktadırlar. Ayrıca birbirine yanaşık olarak yerleştirilebilen modüler sistem dizaynı ve gövde üzerinde yerleştirilen pompa ve panolar sayesinde kazan dairesinin daha küçük olması sağlanmaktadır. 100 yılı aşkın süredir bilinen ve alışkanlık haline gelen klasik skoç tipi kazanların yerini son 10 yılda çoktan Jenesis HUB sistemi almaya başlamıştır. Bu sistem sayesinde buhar kullanan tüm sektörlerde kazan dairesine bakış değişmektedir. Yüksek tasarruf potansiyeli olan kazan dairelerindeki tüm imkanları kullanarak çok daha düşük maliyetlerle buhar üretilmesi mümkün olmaktadır.”

 

 

 

Önceki İçerikİklimlendirme sektörünün buluşma noktası ISK – SODEX’in yeni dönem hazırlıkları başladı
Sonraki İçerikLINK Yapı, BIM kütüphanesi “BIMobject®” de yerini aldı