GF, 2021 Sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

 

1997 yılından bu yana sürdürülebilirlik vizyonu ile çalışmalarına yön veren GF, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerdeki artış dikkat çekerken; ilk kez sürdürülebilir satın alma ve yeni atanan yöneticilerin cinsiyet dengesi hakkında da verilere yer verildi.

 

Sürdürülebilirliğin bağımsız bir konu olmadığına, stratejinin ve işin temel bir temel değeri olduğuna inanan GF’in 2025 Stratejisi bir dizi iddialı sürdürülebilirlik hedefi içeriyor. Bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında üç ana konuya odaklanıyor: Ürün portföyü, iklim ve kaynaklar ile insanlar ve refah.

 

Bulunduğu 33 ülkede aynı hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüten GF‘in Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2021’de, sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerin satışların %60’ını oluşturduğu ve bu oranın da yıl içinde %58 arttığı belirtildi. Sera gazı (GHG) emisyonlarının, 2019 yılına oranla %17 düştüğüne değinilen raporda bu yıl ilk kez sürdürülebilir satınalma ve yeni atanan yöneticilerin cinsiyet dengesi hakkında ölçümlere de yer verildi. 2025 yılına kadar satınalma harcamalarında sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin hedefi olan %80 oranının 2021 yılında %34 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yine 2025 hedefi olan yeni yönetim atamaları arasında %25’lik kadın hedefinin 2021 yılında %30’a ulaştığına değinildi.

 

GF’in stratejilerini Türkiye’de başarı ile uygulayan GF Hakan Plastik’te de bu konuda önemli adımlar atıldı. Bağlı bulunduğu GF Piping Systems’ın Strateji 2025’in üç ana konusundan biri olan İnsanlar ve Refah konusunda adımlar atan GF Hakan Plastik, yönetici pozisyonundaki kadın istihdamı yüzdesini %22.58 oranında artırırken, yönetim kuruluna da 3 kadın yönetici ataması gerçekleştirdi. Yine çalışanların refahı konusunda bireysel gelişimleri destekleyici çalışmaların yanı sıra çalışma ortamlarında revizyonlar yapıldı. Aynı başlık altında bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu da üretim tesislerinde önemli düzenlemeler, uygulamalar ve eğitimlerle desteklenirken ofis çalışanları için de ERGOFFICE programı başlatıldı. Covid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve artan ham madde fiyatları dahil olmak üzere devam eden makroekonomik belirsizliklerin başarılı bir şekilde atlatıldığı belirtilen raporda, sürdürülebilirliğe odaklanarak hedeflere ulaşma yönünde ilerleneceği kaydedildi.

Önceki İçerikMekanik, tesisat ve inşaat sektörünün dört bileşeni Four Essentials 2022’de buluştu
Sonraki İçerikLink Yapı Pazarlama Direktörlüğü’ne Emre Sezen atandı