Doğu İklimlendirme Türkiye Satış Direktörü Tolga YAVUZ

“İnşaat yatırımı esnasında maliyetleri düşürmek için havalandırma sistemlerine gerekli önem verilmemektedir”

“Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinin azaltılması için 2015 yılında hazırlanan ve 2016 yılında oybirliğiyle kabul edilen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) özel raporu, toplumun her alanında hızlı düzenlemeler yapılarak küresel ısınmayı 1.5°C’de sınırlandırmak gerektiğini vurguladı. Rapor, ayrıca Endüstri Devrimi sonrası küresel ısınmanın 1°C arttığını ve gerekli tedbirler alınmadığı sürece dünyanın yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalacağının üstünü çiziyor. Hali hazırda 1°C artmış olan küresel ısınmaya ek olarak 1°C’lik artışın deniz seviyesinin yükselmesine, ekstrem hava olaylarına ve buzulların azalmasına neden olacağı, ancak yarım derecelik bir artışın nispeten kabul edilebilir sonuçlar doğuracağı düşünülüyor. 2050 yılına gelindiğinde CO2 emisyonlarının sıfıra indirilmesi gerektiğini vurgulayan rapor yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına da dikkat çekiyor.

Isınmanın en büyük nedenini, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları oluşturmakta ve bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Sektörel anlamda karbon salınımında ise en büyük pay, enerji sektörüyle endüstriyel aktivitelerden kaynaklanıyor. Küresel karbon salınımında enerji sektörü yaklaşık yüzde 26 ile ön sırada yer alırken, endüstriyel faaliyetlerin oranı yüzde 20, ormancılık yüzde 17, ulaşım sektörü yüzde 14, tarım aktiviteleri ise yüzde 13 paya sahip.

Enerji sektörü karbon salınımında bu denli önemli bir orana sahipken enerji verimliliğine gerekli önemin verilmesi ve yüksek verimli teknolojilerin kullanımına bir an önce geçilmesi gerekmektedir. Sıfır emisyon hedefine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için enerjinin en çok kullanıldığı alanlar belirlenmeli ve çalışmalar bu alanlarda hızlandırılmalıdır. Global enerjinin % 40’ı, hayatımızın % 90’ını geçirdiğimiz kapalı ortamlarda harcanmakta ve bu enerjinin yarısı bulunduğumuz ortamı iklimlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu noktada iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği konusunun önemi açıkça ortadır.

Enerji verimliliğine gereken önemin verilmediği iklimlendirme sistemleri, yüksek enerji tüketimi sebebiyle hem çevreye hem de yapılan yatırımlara büyük zararlar vermektedir.  İlk yatırım anında kar edildiği düşünülse bile orta ve uzun vadede tüketilen enerji hesaplandığında edilen zararın boyutları ortaya çıkmaktadır. Fakat inşaat yatırımı esnasında maliyetleri düşürmek için havalandırma sistemlerine gerekli önem verilmemektedir. Bu konuda MMO altında çalışan teknik kurulun yaptığı çalışmaların bir an evvel uygulamaya geçirilmesinin büyük önem taşımaktadır.

Doğu iklimlendirme olarak, ürün gamımızın büyük bir kısmını enerji verimliği yüksek ve işletme süresince enerji tüketimini büyük oranlarda düşüren ürünler oluşturuyor. Okuyucularımıza bu ürünlerimizin bir kısmından bahsedecek olursak; çatı tipi paket klima ünitelerimiz (rooftop), ters akışlı ısı geri kazanım cihazlarımız ve çift cidarlı mutfak davlumbazlarımızdan ilerleyebiliriz.

Çatı tipi paket klima ünitelerimiz, mahallerin ısıtma, soğutma ihtiyacına göre 8 farklı modelde ve 30-180 kW kapasite aralığında üretilmektedir. ErP 2021 regülasyonuna tam uyumlu, en az % 73 ısıl verimliliğe sahip, tamburlu ısı/enerji geri kazanım eşanjörü ile taze hava ve dönüş havası arasında atık ısının geri kazanımını sağlayarak yüksek enerji verimliliklerine ulaşan ünitelerimiz, % 0-100 taze hava oranlarında çalışma imkânı sunmaktadır.

Ters akışlı ısı geri kazanım cihazlarımız, ortamın havalandırılması esnasında egzoz ve besleme havası arasında ısı transferi gerçekleştirerek taze havanın istenilen konfor şartlarına getirilmesi için ihtiyaç duyulan ısı yükünün büyük bir kısmını dış ortama atılan kirli havadan geri kazanır. Özel olarak tasarlanmış ters akışlı ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde atık ısının geri kazanımında % 80’e varan verim elde edilmektedir.

Klasik tip davlumbazlardan farklı olarak çift cidarlı davlumbazlarımız kendi üzerinden mahale ve hava perdesi oluşturacak şekilde aşağı doğru taze hava üflenmektedir. Bu sayede hem daha az miktarda şartlandırılmış hava dışarı atılmakta hem de mahallin ihtiyaç duyduğu taze havanın bir kısmı karşılanmış olmaktadır. Bu sayede % 40’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayan çift cidarlı davlumbazlar birçok projede kısa vadede kendilerini amorti etmekte ve işletme süresince harcanan enerjiden büyük oranda tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca mutfakların ve restoranların pişirme ve show bölümlerinde hijyenik ve kaliteli ortamlar sağlar.”

Önceki İçerik“Enerji tasarrufu; bir sistemin ilk aşamasından son aşamasına kadar her adımında göz önüne alınması gereken bir konudur”
Sonraki İçerik“Projelerde, tek bir sistemin enerjinin etkin kullanımı için doğru olduğunu söylemek yanlış olur”