HABER KOŞULLARIMIZ

• Firmalar ve ajanslar tarafından gönderilen bültenlerdeki haber, ürün tanıtımı vs. içeriğinin, yazı işlerimiz tarafından (içerik-yazım kuralları-güncellik gözetilerek) redakte edileceği bilinmelidir.

• Haber alımına her ayın en geç 20’sine kadar son verilmektedir. Ayın 20’sinden sonra tarafımıza iletilecek haberler, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır (güncelliğini yitirmedikçe). 

• Gönderilen haber, ürün tanıtımı, teknik yazı vs.’de üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak, ürün/marka kıyaslamaları gibi tartışmalara yol açacak içerikten kaçınılmalıdır.

• Yazı işleri tarafından dergimizde yayınlanmak üzere hazırlanması istenen haberler için, ilgili etkinlikten en az 3-4 gün önce davet gönderilmesi gerekmektedir. 

• Haberin içerdiği mesaj, güncel, yeni olmalıdır.

• Dergimizde yayınlanması istenen haberlerle ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.

• Haberler, redakte edildikten sonra, haberi gönderen kaynağa yayından önce kontrol amaçlı gönderilmeyecektir.

• Haberlerde kullanılacak görsellerin çözünürlüğünün yüksek olmasına (300 dpi) dikkat edilmelidir. 

• Makale ve teknik yazılarda kullanılan tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. 

• Makalelerin başında yazarların kısa birer özgeçmişleri, teknik yazıların sonunda da mutlaka ilgili firma ve yazarın ünvanıyla birlikte yer alması gerekmektedir. 


© 2019 Tum Haklari Saklidir.