Termo Isı Sistemleri Projeli Ürünler Satış Müdürü Yasin Yapıcı

 

Enerji teknolojilerinin Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. İlerleyen dönemlerde Türkiye’de bu alanda ne gibi gelişmeler yaşanabileceğini öngörüyorsunuz? Siz biyokütle ve termik santraller alanında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Dünya üzerinde var olan en mucizevi oluşumlardan biri olan enerji sayesinde günlük hayatlarımız sorunsuz devam ediyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji gereksinimi giderek artmakta fakat aktif olarak yararlanılabilen enerji kaynakları ile ilgili ciddi kısıtlar bulunmaktadır. Bu sebeple, sürdürülebilir bir çevre ve dünya refahı için tüketilen enerjinin mümkün olan en etkin biçimde değerlendirilmesi hayati öneme sahip bir öncelik konumuna gelmiştir.

 

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme için üretime, üretim için de enerjiye ihtiyaç var ve endüstri geliştikçe de enerji ihtiyacı artmaktadır. Enerji tüketiminin artışına bağlı olarak oluşan çevresel ve ekonomik sorunların çözümünde“Enerji Teknolojileri” etkin rol oynamaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan yeni nesil teknolojiler ile enerji tasarrufu ve verimliliği sağlanarak, israf azaltılmış ve bilinçsiz enerji tüketiminin önüne geçilerek de tüketim artışına bağlı oluşan çevresel ve ekonomik sorunlara çözüm sağlanmıştır.

 

2020-2021 döneminde elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde, %62’lik gibi yüksek bir oranın termik ve biyokütle santrallerinde üretildiği görülür. Termo Isı Sistemleri olarak, santrallerde kullanılan yakıcı sistemlerinin verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine 2022 yılı için de yüksek bir bütçe ayırdık. Söz konusu yatırımlar kapsamında yakıcıların; NOx emisyonlarının düşürülmesi, enerji verimlilik, koruma ve izolasyon sınıflarının arttırılması amaçlanmaktadır.


Termik santrallerde kullanılan gaz, fuel-oil ve motorin gibi yakıtların brülörlere aktarımı konusunda gerekli olan donanımlar nelerdir? Bu üç yakıt türü için de brülörün kullanım prensiplerinden ve her biri için sağladığı avantajlardan bahseder misiniz?

 

Termik santrallerde kullanılan start-up brülörleri, yakıtların (doğal gaz, fuel-oil, motorin) içerisindeki yanabilir bileşenlerin oksijenle girdikleri kimyasal tepkime sonucunda ısıyı açığa çıkararak, santralin ana yakıtı olan kömürün tutuşturulmasını sağlar. Brülörün ihtiyacı olan doğal gaz, sistemin daha emniyetli ve verimli çalışmasını sağlayan gaz yolu armatürlerinin (ana kapama vanası, titreşim giderici (kompansatör), manometre, tahliye ventilleri, gaz ve hava basınç test nipelleri, filtre, regülatör, gaz basınç presostatları, servis ve emniyet solenoid vanaları, sızdırmazlık kontrol cihazı) kullanıldığı boru hatlarından geçerek yakıcıya ulaşır.

Fuel-oil ve motorin ise sıvı yakıt armatürlerinin (filtre, küresel vana, pislik tutucu, sabit basınç ventili, basınç proesostadı, çekvalf, tahliye ventili, termometre, manometre, basınç ve sıcaklık transmitterleri, pompa) kullanıldığı pompalama istasyonlarından geçerek yakıcıya ulaşır. Fuel-oil pompalama istasyonlarında motorinden farklı olarak, yakıtın brülörde sorunsuz yanabilmesi için gerekli olan yanma viskozite değerine ulaştıracak sıcaklığa (120-135°C) gelmesini sağlayan elektrikli veya buharlı eşanjör kullanılmaktadır.

Doğal gaz içerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yok denecek kadar az olduğundan, kül bırakmadığından ve kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kaldığından dolayı diğer yakıt türlerine göre daha temiz bir yakıttır. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, diğer yakıtlara göre daha az orandadır ve çevre kirliliğine çok az etki eder.

 

Kombine çevrim enerji santrallerinde ek brülörler kullanılması ne gibi faydalar oluşturur?

 

Kombine çevrim enerji santrallerinde, gaz türbinlerindeki yanma sonucu ortaya çıkan egzoz gazından faydalı buhar elde edilmesinde atık ısı kazanı kullanılır. Elde edilen buhar proses ısıtmada (kojenerasyon) ya da buhar türbini ile güç üretmede kullanılabilir. Atık ısı kazanlarında ilave yanma brülörleri ile egzoz gazının sıcaklığını yükseltilerek, yanma verimi ve kazan buhar üretim kapasitesi yaklaşık 3-4 kat arttırılabilmektedir.

 

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

 

1967 yılında İstanbul’da kurulmuş olan, ülkemizin en çeşitli vegeniş kapasite aralığındaki ürün grubuna sahip, çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek işleri hayata geçiren, çözüm odaklı, müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımıyla hizmet veren insana ve çevreye saygılı Termo Isı Sistemleri; Ecostar ve Ecodense markalarıyla 2022 yılında da yatırımlarına, büyümeye ve istihdam artışına devam edecektir. Üretim kalitesini ve kapasitesi arttırmak için, son teknoloji ekipmanlar seçilerek dünyanın en modern tesislerinden birisi olmasını hedefledik. Elektrostatik toz boya fırını, tam otomatik sprey yıkama ve fosfat kaplamalı tünel fırın yatırımını devreye alıp, robot kaynak ve pozisyoner sayımızı artıracağız. Konveyör montaj hattımız ile malzeme deposu arasında ring yapacak insansız malzeme taşıma aracı yatırımını devreye almış olacağız. Busbar elektrik sistemi ve mekanik tesisatlarımızı sismik izolatörlü olarak revize edeceğiz.

 

Tüm dünyanın gündeminde olan “Yeşil Enerji ve Karbon Salınımı” konusunu bizlerde gündemimize aldık. Karbon salınımı azaltmak için motor ve ışıklandırma sistemleri ihtiyaçlarında ve minimum kullanım ekseninde iyileştirmeler sağlanacak. Paris Anlaşması ile paralel olarak fabrikamızı yeşil fabrikaya dönüştürme hedeflerimizi oluşturduk, bu ekolojik bilinci tüm fabrika personellerimize ve iş ortaklarımıza da işlemeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın boş zamanlarını sportif aktiviteler yaparak değerlendirebileceği futbol, basketbol, voleybol ve tenis oynayabilecekleri yaklaşık 2000 m2’lik alan ayırdık, en yakında kullanıma sunacağız.

Önceki İçerikDoğu İklimlendirme, çatı tipi paket klima (rooftop) üniteleri ile Şanlıurfa Bilim Merkezi’ne nefes oluyor
Sonraki İçerikTermo Isı Sistemleri, 2022 yılında da Ar-Ge’ye ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak