Baymak Teknik Müdürü Mustafa BURÇAK

Halkımıza ‘en ucuz, en temiz ve en yerli enerjinin’ enerji verimliliği olduğunu anlatmalıyız”

“Küresel ısınmanın yol açtığı tehditlerin artık her zamankinden çok daha yakıcı bir şekilde hissedilmesi ile birçok uluslararası kuruluş, ülkelerin uymasını önerdiği küresel eylem planlarını açıklıyor. Özellikle Paris İklim Zirvesi’nde alınan ve çok sayıda ülkenin altına imza attığı kararlarla birlikte sektörümüzde de ciddi bir değişim yaşanmaya başlandı. Bildiğiniz üzere, Avrupa Birliği bünyesinde beyaz eşyalarda enerji verimliliğini ortaya koyan sınıf etiketlerinin daha anlaşılır bir biçimde yeniden belirlenmesini sağlayacak düzenleme geçtiğimiz ay yürürlüğe girdi. AB ülkelerinde satılan yeni ürünlerdeki A, A+, A++ ve A+++ gibi sınıflandırmanın yerini, A’dan G’ye kadar belirlenen yeni bir enerji verimliliği sınıflandırması aldı. AB’ye satılan tüm ev tipi elektrikli ev aletlerinin, ekotasarım gereklilikleri ile uyumlu olması ve enerji verimliliği derecesi ile tüketiciler için değerli olabilecek diğer bilgileri taşıyan enerji etiketi taşıması gerekiyor. Önemli bir ihracatçı olan ülkemizin de bu standartlara uygun üretim yapması büyük önem taşıyor. Klimalar da bu uygulamaya 1 Eylül itibarıyla dahil olacak. Daha yaşanılabilir bir gelecek için benzer uygulamalara sektörümüzün hızla uyum sağlaması kritik bir öneme sahip.

Teknolojinin hızlı gelişimi ile yeni komponent ve ürün tasarımları sayesinde, klima sistemlerinde de enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün artığını görüyoruz. Enerji kaynağı olarak sadece elektriğe gereksinim duyan klimaların, soğutma ve ısıtmada tükettiği elektriğin azalması sonucunda; tüketicilerin bu tip ürünlere duyduğu ilgi yükseldi. Çevre ve doğa bilincinin artmasıyla yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler artık bireysel ve kurumsal müşteriler tarafından da öncelikli olarak tercih edilmeye başlandı. Böylece enerji verimliliği yüksek ürünler çevreyi korurken, sürdürülebilir bir dünya için de önemli katkılar sağlayabiliyor. Artık dünyanın her yerindeki klima üreticileri, bu yeni döneme uygun ürünlere ağırlık veriyor. Bu alandaki Ar-Ge çalışmaları artıyor, beraberinde de hem biz üreticilerin hem de tüketicilerimizin maliyetlerini azaltan daha çevreci ve verimli ürün portföyü genişliyor. Tüketiciler artık görece ‘ucuz’ olan ürünler yerine; uzun süre kullanabilecekleri, enerji tüketimi düşük ve verimliliği fazla olan klimaları satın almayı tercih ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılı Enerji Dengesi verilerine göre, Türkiye’de sadece konutlarda nihai enerji tüketiminin payı yüzde 21,32. Beyaz eşya ise konutlardaki elektrik enerjisi tüketiminin en önemli kaynağı olarak konut tüketiminin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu alanda sağlanacak ciddi bir enerji tasarrufu potansiyeli var.

Hane tasarrufu için bireysel tüketicilerin üzerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Her tüketici kendi enerji tüketimi konusunda ihtiyacı kadar tüketme anlayışı ile hareket ederek kamunun verimlilik alanında yaptığı düzenlemeleri de bireysel olarak destekleyebilir.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamında uygulanmaya başlanan “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması, projelerde enerjinin etkin kullanımı adına atılan adımlar arasında en önemlilerinden biri. Ancak bu uygulamayı daha da teşvik edici hale getirmek mümkün olabilir. Bilindiği gibi binalar, belirli enerji sınıflarına göre ayrılıyor. Kamu otoritesi tarafından belirlenen bu sınırlara uyan hatta bunun ötesine geçen bina yatırımcılarına ve bu binaları kullanan kişilere belirli avantajlar sağlanarak teşvik edilebilir.

Tüm bunlar yapılırken eğitime de gereken önemi vermeliyiz. Kamunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve şirketler, toplumun bilinçlendirilmesine dönük çalışmalara odaklanmalı. Halkımıza ‘en ucuz, en temiz ve en yerli enerjinin’ enerji verimliliği olduğunu anlatmalıyız. Enerji verimliliği odağında atılacak adımlar ile mevcut ve yeni projelerde; yenilebilir enerji sistemleri, soğutma ve ısıtma ekipmanları ile diğer tüm ekipmanların yüksek enerji verimi esasına göre seçilmesiyle enerji tasarrufu adına büyük bir fark yaratılabilir.”

Önceki İçerikMira Heating, doğal gazlı seramik radyant ısıtıcılarda doğru seçim ve tasarruflu ısıtma sunuyor
Sonraki İçerik“Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için tercih edilebilecek çevre dostu sistemlerin başında geliyor”