OAC İklimlendirme Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mete GEZGEN

Yüksek verimli düşük enerji tüketimli cihazların tercihi ile sektörde bir talep çoğalması oluşmuştur”

“Dünya üzerinde artan yaşam popülasyonuna istinaden enerji kaynaklarının azaldığı ve teminin zor ve pahalı olduğu bir dönemde enerjinin minimum seviyede harcanırken faydalı enerji kazancının artması, tüketicilerin verimli ürünleri tercih etmesine bu sayede hem ekonomik olarak kazanç sağlarken verimi de yüksek almalarını sağlamış klima sektöründe bu cihazların arzı arttığı için tüketicilerin ürün tercihi bu ürünlere olmuştur. Yüksek verimli düşük enerji tüketimli cihazların tercihi ile sektörde bir talep çoğalması oluşmuştur.

Projelerde mimari ve teknik proje çizilirken tasarım aşamasında kullanılacak ısıtma ve soğutma sistemleri ve havalandırma sistemlerinin seçimleri yapılırken enerji tasarrufu olan ekipmanlar seçilmeli ve binalar için minimum enerji tüketimi sağlanmalı ayrıca verimliliği yüksek ürünler tercih edilmeli enerji tasarrufu sağlayacak birbirini tamamlayacak ürünler eşleştirilmeli ve verimlilik artırılmalı bina tasarlanırken bina cephe yönü, izolasyonu, ısı kayıp ve kazancı hesaplanmalı ve imkan varsa solar enerji, ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı hava perdesi gibi enerji tüketimini düşürecek cihazlar tercih edilmeli binalarda enerji tasarrufunu derecelendirecek enerji verimlilik kartları oluşturulmalı tüketici binasının enerji verimliliğini görerek kullanabilmeli ayrıca ürün tercih edilirken gelecekteki yeni kullanabilir enerjilere uyumlu ürünler tercih edilmeli yeni teknolojiye dönüştürülebilir olmalı yine doğaya zarar vermeyen karbon salınımı düşük gazlar kullanılan sistemler tercih edilmelidir. Büyük avm, iş merkezleri gibi geniş alanlarda giriş çıkışın fazla ve insan hareketinin veya araç girişinin fazla olduğu alanlarda sağlanan konfor ortamının korunması için kapılardaki ısı kaybı ve transferi engellemek için hava perdeleri kullanılmalı.

Dünyamızda yaşanan küresel ekonomik krizler, pandemi süreci, chip krizi savaşlar ve hızla artan insan popülasyonları dünya genelinde ekonomiyi ön plana çıkarmış ve ülkeler giderlerini azaltma politikası üretip ve tasarruf için çözümler üretmeye başlamıştır. Kullanılabilir enerji ve alternatif enerjileri ülkelerinde kullanmaya başlamıştır.  Kurulum maliyeti düşük işletme maliyeti düşük ürünlerin tasarımına ithalatına ve imalatına önem vermiş ve tüketicileri bu ürünlere yönlendirmeye başlamıştır.  Bu talep imalatçıları enerji verimliliği sağlayan cihazların imalatı için ürünler tasarlamaya ve yatırım yapmaya yönlendirmiş ve piyasaya bu yönde ürünler arz etmeye başlamışlardır. Bu gelişmeler ülke enerji kaynaklarının kullanımını azaltırken bu yeni ve enerji verimliliği yüksek cihazların piyasada talebinin artması imalatın ithalatın ve ihracatın artmasına neden olmakta ve ülkemiz için ticaret, satış, hammadde tedariki ve istihdam artışını sağlayarak ekstra bir katkı sağlamaktadır.

Firmamız OAC İklimlendirme AŞ 1991 yılından itibaren Türkiye’nin hava perdesi markası ve lideri olduğu Olefini Marka hava perdelerini yurt içinden gelen konforu sağlanmış ortamlardaki ısı transferi sebebi ile oluşan ısı kaybını önlemek için kapılardan olan hava akışını kesmeye yönelik hava perdesi talebini görerek enerji verimliliğini ve tasarrufunu sağlamak üzere ülkemize ithal etmeye başlamış. Kısa bir sürede çok başarılı olarak sektörün bilinen güvenilir ve yaygın markası haline gelmiştir.  Hava perdelerinde kademeli ısıtma, kademeli fan, kapının açık kapalı olmasına göre çalışma oda sıcaklığına göre çalışma özelliği getirerek enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamıştır.  Yine iç ortam ve dış ortam sıcaklığına göre hava perdesinin çalışmasını sağlamıştır. Merkezi kontrol sistemi ile uzaktan cihazlara kontrol sağlayarak gereksiz kullanımları engellemiştir. Zamanlayıcılar ile konfor ortamını sağlamıştır.  Yine elektriğe alternatif olarak sıcak su ve soğuk su sistemleri ile çalışabilen su /buhar sistemli hava perdelerinide arz etmiştir.  1997 yılında klima ithalatına başlayan firmamız gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte olup en güncel gelişmiş OLEFINI Marka cihazların ithalatını yapmaktadır.  Ülkemizde enerji giderlerinin pahalı olması sebebi ile enerji tüketimi düşük soğutma ve ısıtma verimi yüksek karbon salınımı düşük R32 gazlı klimaları Türkiye piyasasına arz ederken ürünlerin gerçek kapasiteli olmasına tüm motor ve kompresörlerinde verimli dc inverter ürünler tercih edilmekte ayrıca ortamın hızlı ve homojen konfor şartlarını sağlaması için” i feel”  ve “follow me” teknolojisi kullanılmaktadır. Ev tüketicileri için ürünler wi-fi’li ürettirilerek klimaların uzaktan en verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Hava sirkülasyonu nu verimli yönlendiren salınım teknolojisi sayesinde, mahal hızlı konfora ulaştığı için enerji tüketimi azalmaktadır. Enerji verimliliği firmamız için öncelikli kıstas olup ürün ithalatlarımız bu yöndedir.”

Önceki İçerik“Yatırım, tasarım ve imalat alanlarında enerji ekonomisine dönük olarak yapılan çalışmalar son dönemlerde daha da artmış durumdadır”
Sonraki İçerikWarmhaus, iş ortakları ile Afrika gezisinde buluştu