Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç KORUN

 

“Enerji verimli ürünlerin yaygınlaşması, klima ürünleri içinde bir zorunluluk haline geliyor”

 

“Küresel ısınmayla birlikte çevrecilik, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konuları son yıllarda birçok sektör ve kitlenin oldukça önem verdiği konular haline geldi. İklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliğini, sistem seçiminin doğru yapılmasıyla ve bakım hizmetlerinin belirli aralıklarla gerçekleştirilmesiyle maksimum seviyeye ulaştırabiliyoruz. Ürün kullanımında oluşan giderlerin, bir başka deyişle işletme maliyetlerinin azalması, yatırımcı ve kullanıcıların satın alımda daha doğru ve rahat karar vermelerine olanak tanıyor.

 

Yapılan araştırmalara göre enerji harcamasının yarısına yakını binalardan kaynaklanıyor. Binaların kullandığı enerjinin ise yarısından fazlası iklimlendirme amaçlı harcanan enerji. Bu kapsamda klima cihazlarının daha verimli yapılabilmesi tüm dünyadaki enerji krizine çözüm yaratmak anlamında çok önemli ve değerli oluyor. Enerji tüketen her ürün, günümüzün gerekliliklerine uyum sağlayabilmek için daha verimli hale gelmek zorunda. Bu kapsamda, enerji verimli ürünlerin yaygınlaşması, klima ürünleri içinde bir zorunluluk haline geliyor. Form Şirketler Grubu olarak bizler de bu konuları gözeterek Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık veriyor; daha yüksek verimli ekipman ve cihazlar üretiyor ve kullanıcılarımıza doğru sistem tercihleri yapmaları konusunda yol gösteriyoruz. Ayrıca satış sonrası hizmetlerimizle, ürünlerimizin ilk günkü veriminde çalışmasını sağlıyoruz.

 

Son dönemde Binalarda Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle birlikte enerjinin etkin kullanımı yönünde önemli gelişmeler kaydedildi. Enerji fiyatlarında yaşanan artışın enerji verimliliğini en çok teşvik eden nokta olduğunu söyleyebiliriz.Enerji verimliliğini yükseltmek ve enerjiyi etkin kullanmak adına uygun sistem çözümünün uygulanmasına ek olarak yapı stoğumuzun başta yalıtım olmak üzere daha kaliteli hale getirilmesine önem vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte yenilenebilir enerji çözümleri ve hibrit sistemler de enerjiyi daha verimli ve etkin kullanabilmemize imkân sağlayacaktır.

 

Ürün bazında ise birçok imalatçı artık çok daha yüksek verimli ürün alternatiflerine sahip. Alınacak her türlü elektrik ile çalışan cihazın ilk maliyette değil, uzun vadeli kullanımda daha ekonomik olanının seçilmesi önemli. Burada müşterilere ve satın alma sorumlularına çok önemli bir görev düşüyor. Ürünlerin verimlerinin sertifikalı olmasını kontrol ederek, doğru ürünü alabilmek çok önemli bir nokta oluyor. Bununla birlikte projelerin çözümünde bütünsel bir yaklaşım benimsemek çok önemli bir rol oynuyor. Mimariden başlayarak binanın doğru yöne bakıp doğru bileşenler ile tasarlanması ve daha az enerji ihtiyacı duyacak şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Daha sonra iklimlendirme amacı ile binanın bulunduğu çevreye ve ihtiyaçlarına en uygun sistem kurgulanmalı ve bu bir bütün olarak değerlendirilmeli. Sadece yüksek verimli bir klima cihazı seçilmesi tek başına maalesef ki yeterli olmuyor. Bu cihaz ile birlikte çalışacak pompa, tesisat, izolasyon ve otomasyonun da cihaz verimliliğini koruyacak, hatta arttıracak bir yapı oluşturulması gerekiyor.

 

Küresel ısınma, çevre duyarlılığının artışı ve sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde tüm firma, kurum ve kuruluşlar, kısıtlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanabilmek için yatırım aşamasından itibaren, tüm ürün ve sistem tasarım, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında enerji sarfiyatlarını minimize edecek çalışmalara büyük önem veriyor.  Önümüzdeki dönemde devlet istikrarlı olarak çevreci ve sürdürülebilir bu yatırımlara daha fazla destek olursa, ülkemizde enerji verimliliğinin çok yüksek seviyelere çıkabileceğini düşünüyoruz.

 

Form Şirketler Grubu olarak, güçlü iş ortaklıklarımız ve fabrikamızın Ar-Ge imkanları sayesinde yüksek verimli ve çevreci ürün ve ekipmanları tüketici, yatırımcı ve uygulamacılarla buluşturuyoruz. 58 yılı aşkın teknik deneyimimiz ve konusunda uzman mühendis ekibimiz ile tüm proje tasarımlarında doğru sistemlerin seçimi konusunda müşteri ve proje firmalarına teknik destek veriyoruz. Ayrıca yıllardır çok önem verdiğimiz, yüksek eğitimli satış sonrası hizmetler grubumuz ile sattığımız tüm ürünlerin uzun yıllar geçse bile her türlü bakım ve servis hizmetlerini veriyoruz. Tüm uygulamalarda çevreye zarara vermeden, enerji maliyetlerini düşürmek en öncelikli hedefimiz olarak konumlanıyor. Gerek yerli ürettiğimiz gerekse temsilcisi olduğumuz tüm ürünlerin enerji verimliliği yüksek ürünler olmasına özen gösteriyoruz. İzmir’de bulunan üretim tesislerimizde enerji verimliliği yüksek ve çevreci ürünleri imal ediyoruz. Üretime ilk olarak evaporatif soğutma cihazları, duman tahliye ve havalandırma kapakları ve gün ışığı aydınlatma gibi ürünlerimizle başladık. İlerleyen dönemde ise paket klima, klima santrali, su kaynaklı ısı pompası, fancoil ve ısı geri kazanım cihazı üretimine başlayarak yerli üretim faaliyetlerimizi geliştirdik.

 

Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için tercih edilebilecek çevre dostu sistemlerin başında geliyor. Form olarak biz de bu konuda sektörün öncüsü ve lideriyiz. Halihazırda tedariğini yapmış olduğumuz enerji verimliliği yüksek 58 adet proje ile deniz, göl, yeraltı suyu ve toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri ile yaklaşık olarak saatte 30 MW’lık bir enerji tasarrufu sağlıyoruz. Bu sayede saatte 13 ton, yılda ise ortalama olarak 32,800 ton CO2’nin doğaya salınımını engellemiş olduk. Diğer bir ürünümüz Clivet Multi Function Heat Pump; aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapıp kazanın da yerine geçebiliyor ve ısıtma yapan klasik kazan sistemi ile karşılaştırıldığında enerji tasarrufu ile öne çıkıyor. Bu ürün piyasadaki en yüksek enerji verimliliği değerine sahip cihazlar arasında.

 

Ortağı olduğumuz dünya teknoloji devi Mitsubishi Heavy Industries VRF sistemlerimizde yüksek verimli ve çevreci soğutucu akışkanlar kullanılıyor. VTCC teknolojisi akışkan sıcaklığının dinamik kontrolü ile işletmelere yüzde 34’e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Yine tesislerde uygulanan sistemlere göre farklılık göstermekle beraber Mitsubishi Heavy Q-ton havadan suya ısı pompasının doğalgaz kazanı ve klasik sistemlerle karşılaştırdığımızda yüzde 40’a kadar enerji tasarrufu sağlanmakta olduğunu görüyoruz. Özet olarak, hem yerli ürettiğimiz hem de ithal olarak getirdiğimiz her ürünümüzde, sadece dönemin gereklilikleri kapsamında değil, bunun da üzerinde verimlilik sağlayan ürünleri müşterilerimize sunmaya özen gösteriyoruz.”

Önceki İçerik“Tüketicilerin verimli ürün arayışları ile birlikte ilerleyen zamanda verimliliği ve tasarrufu daha fazla artıracak yeni gaz geçişleri olacağı aşikardır”
Sonraki İçerik“Yatırım, tasarım ve imalat alanlarında enerji ekonomisine dönük olarak yapılan çalışmalar son dönemlerde daha da artmış durumdadır”