Turaş Gaz Armatürleri, ihracat hacmini genişletmeye devam ediyor

İç pazarın daraldığı ve ihracatın öneminin giderek arttığı bu zor dönemde Turaş’ın 2021 yılında %33 payla kuruluşundan itibaren en yüksek ihracat payını elde ettiğini belirten Turaş Gaz Armatürleri Satış Direktörü Nesil Ayan, “2022 yılının geride bıraktığımız yılına kıyasla ihracat payımızı %40’ın üzerin çıkardığımızı eklemek isterim. Önümüzdeki yıl ihracat pazar payımızın daha da gelişeceğine eminiz çünkü son 3-4 yıldır yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başladık” dedi.

Turaş Gaz Armatürleri için son 1 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem ürün hem üretim tarafında ne gibi gelişmeler yaşandı?

Covid-19 döneminde evde geçirilen zamanın artması ile birlikte geçen sene beyaz eşya sektöründe ve yan sanayide rekor satışlar elde edildi. Rekor bir yılın ardından talepteki doygunluk ve artan hammadde fiyatlarıyla beraber tüm sektörde özellikle bu yıl Mayıs ayından itibaren yavaşlama ciddi anlamda hissedildi. Pandemi boyunca devam eden yüksek talebin ani düşüşü üreticilerin stok seviyelerinde ciddi artışa neden oldu. İlk 5 ay için sektörün geneline baktığımızda; iç satışların ciddi oranda azaldığını, ihracat pazarlarına olan satışların arttığını söyleyebiliriz. Esnek üretim kabiliyetimizle talepteki bu hızlı dalgalanmayı başarılı bir şekilde yönettik.

Bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı ile bir büyük jeopolitik riskle tanışan dünya ekonomisi şimdilerde Çin-Tayvan gerilimi ile karşı karşıya. Çip tedariğinde devam eden sorun, Rusya-Ukrayna krizi ve hammadde fiyatları nedeniyle 2022 yılının geride bıraktığımız yıla kıyasla zorlu geçtiğini, geçeceğini söyleyebiliriz. Artan global tansiyona ek olarak, artan enerji maliyetleri ve küresel resesyon riski nedeniyle sektör marjlarında yeniden baskılanma görme ihtimalimiz mevcut. Bu yüzden satın alım maliyet düşürme projelerimiz burada kritik bir role sahip olacak.

İhracat tarafındaki stratejilerinizden bahseder misiniz? Turaş’ın ihracata oldukça önem verdiğini biliyoruz. Şu anda iç pazar ve ihracat oranlarınız nasıl?

İç pazarın daraldığı ve ihracatın öneminin giderek arttığı bu zor dönemde şirketimiz 2021 yılında %33 payıyla kuruluşundan itibaren en yüksek ihracat payını sağladı. 2022 yılının geride bıraktığımız yılına kıyasla ihracat payımızı %40’ın üzerin çıkardığımızı eklemek isterim.

İhracat açısından uluslararası ticaret yollarına hâkimiyeti ve ucuz enerjiye sahip olması nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırım, satın alma ve ortaklık fırsatlarıyla ilgileniyoruz. Kuzey Amerika sağlam ekonomisi ve büyük nüfusuyla ilgilendiğimiz bir pazar. Latin Amerika’da gazlı pazardaki potansiyelin hacmi, rekabet fırsatlarını barındırıyor.

Bu yıl beyaz eşya sektöründeki kaybın telafisinin 2023-2024’te gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden yeni fırsatlar için yeni projelere ve yeni pazarlara ağırlık vermeye başladık. Önümüzdeki yıl ihracat pazar payımızın daha da gelişeceğine eminiz çünkü son 3-4 yıldır yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başladık.

Geçtiğimiz yıllarda Amerika’da bir şirket kurduğunuzu biliyoruz. Bu taraftaki çalışmalar nasıl ilerliyor? Bu yatırımla birlikte hedeflerinize ulaştığınızı söyleyebilir miyiz?

Turaş Gaz Armatürleri olarak Amerika kıtası ile ticaret hacmimizi büyütmek için Amerika’nın Rhode Island eyaletinde bir şirket kurduk. Böylelikle İtalya’dan sonra artık Amerika’da da ofis depomuz ve yerel çalışanlarımız mevcut. Artık firmalar yerinde üretimi tercih ediyor, yani globalizasyonu gerçekleştirmek zorundalar. Belli ülkelere artık yatırım yapmadığınız takdirde o ürünü satma ihtimaliniz yok. O bölgedeki müşteriler bize yüzde 10 kota veriyorlardı, bunu yüzde 70-80’lere çıkardıklarını söylediler. Bununla birlikte İstanbul’daki üretimin yeterli olmayacağını gördük. Bu sebeple Meksika’da yeni bir tesis kuruyoruz. Hedefimiz bu yılsonunda ilk üretim hattını kurmuş olmak.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız Ar-Ge veya fiziki yatırımlarınız olacak mı?

Önümüzdeki dönemde beyaz eşya sektöründeki ürün yelpazemizi genişletmek, ek olarak farklı sektörlere de hizmet eder hale gelmek istiyoruz. Bu amaçla, projelerimizi geliştirecek olan “Ar-Ge Merkezi”mizi yeniden yapılandırıyoruz. Ar-Ge bünyemize iki farklı birim daha ekleyerek hem insan kaynağı hem de fiziksel olarak büyümeyi hedefliyoruz. Kısa vadeli planlarımızdan birinin, İstanbul’daki teknoparklardan birinde Turaş Ar-Ge ofisimizi açmak olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle üniversite sanayi iş birliklerinin arttırılması ve kalıcı hale gelmesini sağlayacağız. Üniversitedeki hocalarımızın akademik anlamda bilgi birikimlerinden yararlanarak Ar-Ge fikirlerimize yeni knowhowlar katarak, literatüre ve akademik çalışmalara katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnovasyon kültürünü tüm departmanlarda güçlendirmek amacıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisin’nin (TİM) InoSuit Programı’nda Eylül ayı içinde çalışmaya başladık.

Gaz musluklarında bilinene tüm kavramları değiştirecek olan gazın daha verimli kullanılmasını amaçlayan 3. Nesil yanma teknolojisine sahip gaz musluklarımız başta olmak üzere tamamlanmış diğer Ar-Ge projelerimizin de endüstriyelleşmesi adına yeni yatırımlara başlanılmıştır.

Sektörün en büyük sorunlarından biri de nitelikli iş gücü! Siz bu konuda nasıl bir yol haritası izliyorsunuz ve ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Nitelikli işgücü istihdamını gerçekleştirebilmek için adayların şirketimizi tercih etmesini sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz. Bunun haricinde iş ilanı verdiğimiz platformlar, pozisyon bazlı hizmet aldığımız danışmanlık firmaları kurumları ile de çalışmaktayız.

Nitelikli işgücü istihdamı haricinde, yetiştirilmek üzere istihdam etmeyi de tercih ediyoruz. Böylelikle çalışanlar işe başladıktan sonra hem şirket kültürümüzle büyüyüp gelişiyor hem de onlara ilerleyen dönemlerde yeteneklerine ve performanslarına göre rotasyon veya terfi ile kariyer planları oluşturabiliyoruz.

Bir ziyaretimiz esnasında fabrikanızdaki istihdam oranının çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğunu görmüştük. Turaş’daki kadın çalışan sayısının yüksek olmasının size sağladığı avantajlardan ve oranlardan söz eder misiniz?

Bir ülkenin çağdaşlığının ve gelişmişliğinin en önemli göstergesi kadınlardır. Kadınlar, toplumsal ve siyasi hayatta sahip oldukları hakları en iyi şekilde kullanarak, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. Turaş içerisinde kadın-erkek gözetmeksizin herkese fırsat eşitliği sunmaktayız.

Üretim sahamız içerisindeki çalışanlarımızın %40’ı kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Ürettiğimiz ürünün komponentleri küçük ve hassas parçalardan oluşmaktadır. Tecrübelerimiz, kadın çalışanların el işçiliğinde fiziksel özellikleri nedeniyle daha seri ve dikkatli olduklarını göstermiştir. Üretim sahamızda otomasyon yatırımları nedeniyle el işçiliği yok denecek kadar azalmış olsa da bizler daha dikkatli ve özenli çalışma özelliklerinden kadın çalışan istihdamını korumaya özen gösteriyoruz.

Çalışanlarınızı bilgilendirmek adına ne gibi eğitimler düzenliyorsunuz? Bu eğitimlerin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz?

Her yıl eğitim takvimi oluşturmaktayız. Eğitim takviminin kapsamını; yaptığımız performans değerlendirme sürecinin çıktıları, kişilik envanter testleri, çalışan talebi, yasal süreçlere bağlı zorunlu eğitimler belirlemektedir. Her eğitimin sonucunda eğitim değerlendirme anketi yapılır ve anket sonucuna göre ilgili iyileştirme süreci başlatılır.

Pozisyon seviyesi fark etmeksizin tüm çalışanlarımızın aldığı eğitimlerin hem kendilerine hem de şirketimize fayda sağladığını gözlemlemekteyiz. Bunun en güzel göstergelerinden biri de kurmuş olduğumuz “Turaş Akademi”dir. Akademi’den başarıyla mezun olan çalışanlarımız terfi ile liderlik pozisyon seviyesine gelmektedir. Böylelikle kendi kariyerlerinde yeni bir sayfa açılmakta, diğer çalışanlara örnek teşkil etmekte ve tecrübeleriyle şirketimize daha fazla fayda sağlamaktadırlar.

Önceki İçerikİş yerinde stres, nedenleri ve başa çıkma yolları
Sonraki İçerikPNOSAN Group’un odağında Endüstri 4.0 ve dijital entegrasyon var